professionsbachelor i finans


professionsbachelor i finans

Statistik - Finans

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Notater som indeholder både beskrivelser i flydende sætninger, men samtidig fremgangsmåder ved hjælp af formler mv. Der er noter til: - Hypoteseprøvning - Model for ét gennemsnit - Model for én standardafvigelse - Parvis sammenligning - Lineær regression - Multipel lineær regression - Test for 2 gennemsnit - Test for 2 standardafvigelser

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Aftaleret - Jura

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Meget grundig og udførlige noter til aftaleret. Indeholder skriftlige beskrivelser, samt en masse relevante paragraffer fra aftaleloven.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Erstatningsret - Jura

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Udførlig gennemgang af erstatningsretten og reglerne i Erstatningsaftaleloven EAL.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Markedsføringsret

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Gennemgang af markedsføringsret. Der er både skriftlige forklaringer, samt dertilhørende paragraffer og vigtige regler fra markedsføringsloven.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Regnskabsanalyse

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

En grundig og udførlig gennemgang af regnskabsanalyse. Indeholder skriftlige beskrivelse/forklaring af alle vigtige nøgletal. Derudover er alle formlerne til nøgletallene opstillet meget overskueligt. Indeholder formler til både handels- og produktionsvirksomheder, samt børsnoterede selskaber.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Skatteret - Erhvervsskat

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

25 siders udførlig gennemgang af skatteret. Undervisningen er fra Finansbachelor-uddannelsen. God og overskuelig indholdsfortegnelse Mange overskrifter og grafiske forklaringer

Uploader

usrpwuQgnOivv
21.05.2022


Loading...