SDU - Odense


SDU - Odense

Regne ark til Årsregnskab - Super nemt, alt man behøver!

Uddannelse: HA Universitet: SDU - Odense

Dette regneark indeholder alt du behøver i regnskab, i hvert fald på Erhvervsøkonomi.

Uploader

rasmus.haldchristensen
12.03.2014


Organisation (Organizational Behavior)

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU - Odense

Noter til Organisation fra hele 1. semester på Oecon uddannelsen (HA har samme pensum). I noterne står alle de ting som er vigtige at vide til eksamen, og det er nemt og rigtig hurtigt at læse op til eksamen ved hjælp af denne notesamling. Noterne er både baseret på bogen "Organisational behavior", og på de ting vi har diskuteret og snakket om under forelæsninger og øvelsestimer, så de er godt gennemarbejdet, og nemme at forstå. Noterne er udarbejdet på dansk modsat bogen som er på engelsk, så det er et godt supplement til bogen hvis det kniber med det engelske. tag et kig på uddraget hvis du er i tvivl om noget omkring noterne. Noterne er udarbejdet af en Oecon studerende som fik 10 til eksamen, hvor gennemsnittet lå på ca. 3,0 * Ved køb af produktet gælder ejendomsret/copyright, og ved køb accepterer man, at notesættet er til privatbrug og ikke må deles, i overensstemmelse med Uninets retningslinjer.

Uploader

jacob.o.nygaard
07.04.2014


Organization with philosophy of Science

Uddannelse: Negot Universitet: SDU - Odense

Noterne er fra faget "organization (with philosophy of science)" fra 1. semester på Negot. Noterne er skrevet da jeg skulle op til eksamen, og er derfor skrevet på engelsk. Noterne er skrevet ud fra bøgerne "Philosophy of science" forfattet af Andreas Beck Holm og "Organizational behaviour" forfattet af Robbiens, Judge og Campbell.

Uploader

lbj91
03.06.2014


Robins kap 1-­8 Organisation

Uddannelse: Erhversøkonomi Universitet: SDU - Odense

Noter i organisation. Dækker Robins bogen.

Uploader

KenAdams
11.11.2014


Økonometri - Obligatorisk opgave

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU - Odense

Dette er en bestået obligatorisk opgave i økonometri. 17 sider.

Uploader

jacob.o.nygaard
13.05.2015


Strategi og ledelse - Noter

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU - Odense

rigtig gode noter til strategi og ledelse OBS: der mangler dog noter til kapitel 11 og positioneringsdelen af kapitel 9

Uploader

jacob.o.nygaard
19.06.2016


Organisation med Videnskabsteori

Uddannelse: Erhvervsøkonomi HA Universitet: SDU - Odense

Noter til Organisational-Behaviour-5.-ed.

Uploader

josh12
10.09.2018


Makroøkonomi noter

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU - Odense

Noter til Makroøkonomi, 1. semester på Oecon

Uploader

josh12
10.09.2018


Familie- og arveret kompendium

Uddannelse: Jura Universitet: SDU - Odense

Dybdegående noter vedrørende familie- og arveret.

Uploader

usr2zg2A8Iq5J
19.03.2019


Erhvervsjura - eksamenssvar

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU - Odense

Opgavebesvarelser på eksamensopgaver i Erhvervsjura på SDU. Indkluderer svar fra eksamen 2014-2017

Uploader

josh12
04.08.2020


Strategi og Ledelse - noter

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU - Odense

Noter til Strategi og Ledelse på SDU.

Uploader

josh12
04.08.2020


Ressourcestyring og Supply Chain Management - excel-skabelon

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU - Odense

Ressourcestyring og Supply Chain Management - excel-skabelon

Uploader

josh12
04.08.2020


Loading...