Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse


Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse

Videnskabsteori

Uddannelse: Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse Universitet: Roskilde Universitet

Noter om videnskabsteorierne: Positivisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme, aktionsforskning, diskursteori og kritisk teori. Noterne er en blanding af forelæsningsnoter og noter fra bogen 'Samfundsvidenskabernes videnskabsteori'

Uploader

usrn2iFuzzBjt
14.03.2022


Loading...