Vilkår og Betingelser


BEMÆRK: VED AT BENYTTE DENNE HJEMMESIDE ACCEPTERER DU AT VÆRE FORPLIGTET AF SAMT AT OVERHOLDE ALLE VILKÅR I NÆRVÆRENDE BRUGERAFTALE. SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE DETTE KAN DU IKKE BENYTTE DENNE HJEMMESIDE.

1. UniNets bestræber sig på at sikre at alt materiale på denne hjemmeside er korrekt, men forbeholder sig eventuelle fejl og mangler. UniNets påtager sig således ikke ansvar for fejlagtigt materiale.

2. UniNets er udelukkende en platform, hvor private kan dele diverse filer . Medmindre andet er udtrykkeligt nævnt, er UniNets ikke ansvarlig for indholdet af disse filer.

3. Al nuværende og fremtidig ophavsret, varemærke og anden intellektuel ejendomsret i relation til denne hjemmeside tilhører UniNets og vores licensgivere. Brugeren erhverver ingen ret til hjemmesiden, udover en begrænset ret til at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med nærværende vilkår og betingelser. De accepterer at beskytte UniNets’ og vores licensgiveres ejendomsret, og er indforstået med straks at underrette UniNets skriftligt (se kontakt nedenfor),såfremt De bliver opmærksom på uautoriseret adgang eller brug af hjemmesiden, som måtte krænke en ophavsret.

4. Ved køb af noter er det tilladt at have disse på diverse platforme (computer, tablet, mobiltelefon etc.), samt at printe dem ud. Det er op til køber at bestemme sig for, hvad der er mest praktisk. For at beskytte sælger og UniNets kreditværdighed, er det strengt forbudt dels at videresælge allerede købte noter dels uautoriseret at videregive allerede købte noter til trejdepart. I tilfælde af at køber vælger at give de købte noter videre til en tredjepart, vil de personlige oplysningers sikkerhed blive kompromitteret (Se pkt. 5). UniNets tager ikke ansvar for misbrug af disse.

5. For at beskytte sælger og sikre, at sælgers rettigheder overholdes, bliver købers login-oplysninger genereret automatisk, og forekommer på første side af noten. Brugerens loginoplysninger er dennes og må ikke gives videre til trejdepart. Såfremt køber beholder det købte note for sig selv, må og vil, disse på ingen måde blive udbudt til en tredjepart. I tilfælde af at køber vælger at give de købte noter videre til en tredjepart, vil de personlige oplysningers sikkerhed blive kompromitteret. UniNets tager ikke ansvar for misbrug af disse. Når vores kunder forsyner os med information, som indeholder personlige data (navne, adresser, eller anden information, som refererer til nulevende personer), vil vi opbevare og anvende den information til at udføre normale forsikrings- og andre serviceydelser over for disse kunder under den forudsætning, at de personer, som data referer til, er informeret om baggrunden for at indhente data og den kendsgerning, at data gøres tilgængelige over for 3. part. Vi hos UniNets opfodrer derfor at køber forbeholder sin ret til udelukkende personlig brug. UniNets videregiver ikke personlig information og overholder herudover kravene fastsat af Persondataloven og Datatilsynet.

6a. UniNets opfordrer på det kraftigste til, at der ikke uploades ophavsretligt beskyttet materiale. UniNets henstiller således til, at alt materiale der ønskes uploadet er udfærdiget af eller med tilladelse fra ophavsmanden eller dennes befuldmægtigede. UniNets fraskriver sig alt ansvar i forbindelse med brud på ophavsretten. Et eventuelt krav skal således rettes direkte mod den krækende part.

6b. UniNets er programmeret og optimeret til at frasortere produkter af ringe kvalitet, og UniNets vil løbende arbejde på at sikre den højest mulige kvalitet. UniNets forbeholder sig derfor rettighederne til a) Ikke at lade et upload komme igennem vores sikkerhedskontrol, b) Fjerne uploads af ringe kvalitet fra siden. UniNets tager dog intet ansvar for, at et produkt ikke overholder købers standard. Det er sælgers ansvar at levere og overholde en vis standard; UniNets er udelukkede platformen for at dette kan ske.

6c. Sælger har til enhver tid ret til at uploade sine noter, så længe de gældende regler for disse er overholdte.

6d. Hvis disse ikke er overholdte, forbeholder UniNets sig rettigheder til at fjerne en sælgers noter fra siden, hvis de ikke lever op til UniNets krav.

7. De må ikke anvende denne hjemmeside i ulovligt øjemed, og herunder accepterer De, at De ikke vil sende, bruge, kopiere, poste eller tillade afsendelse, som er ærekrænkende eller uanstændig, eller som er fornærmende, usømmelig eller brud på privatlivets fred. De accepterer ikke at sende uopfordret salgs- eller reklamemateriale, spam eller lignende materiale eller nogen form for massefremsendelser, som kan forstyrre hjemmesidens drift eller andre besøgendes brug af hjemmesiden.

8. UniNets forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, omdanne, ændre, indstille eller permanent afbryde hele eller dele af hjemmesiden og at begrænse eller forbyde adgang hertil.

9. Den information, UniNets får via hjemmesiden, vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke blive videregivet på anden vis end i overensstemmelse med vores politik for datafortrolighed eller Deres instruktioner.

I den daglige servicering af vores kunder vil informationen kun være tilgængelig for UniNets og vil blive brugt både både til analyser , statistiske formål samt forebyggelse af kundeutilfredshed. Disse kan ligeledes blive brugt til optimering af søgemaskinen, samt købsprocessen.

10. De accepterer hermed at skadesløsholde UniNets for omkostninger, krav, skader og skadeserstatninger (inklusive retslige omkostninger), som UniNets har pådraget sig, eller som pålægges UniNets som følge af Deres misbrug af denne hjemmeside eller Deres brud på disse vilkår.

11. Denne hjemmeside kan indeholde links til og fra tredjeparters hjemmesider ("linkede hjemmesider"), men er ikke begrænset til hjemmesider, der drives af annoncører, licensgivere, licenstagere og henholdsvis UniNets’ partnere. UniNets har ingen kontrol over indholdet af Linkede Hjemmesider, og UniNets påtager sig intet ansvar for at gennemse Linkede Hjemmesider. UniNets støtter, godkender og sponsorerer ikke Linkede Hjemmesider eller nogen form for indhold, reklame, information, materiale, produkter, tjenester eller andet, som findes på disse eller er tilgængeligt via disse, og UniNets fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med disse. Al din aktivitet i forbindelse med en Linket Hjemmeside er omfattet af reglerne for persondata, vilkårene for brug og andre betingelser, der er fastlagt af operatøren af den Linkede Hjemmeside, og UniNets fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse dermed.

12. Hvis De ikke overholder nærværende vilkår og betingelser, kan UniNets til hver en tid og uden varsel ophæve Deres adgang til hjemmesiden, og nægte alt fremtidig adgang til siden.

13. Denne hjemmeside er stillet gratis til Deres rådighed uden form for indeståelse eller garantier. UniNets påtager sig intet ansvar over for Dem i tilfælde af tingskade forårsaget af eller i forbindelse med denne hjemmeside. Deres eneste mulighed er at afbryde brugen af hjemmesiden.

Generelle bestemmelser:

A. Skadesløsholdelse

Du forpligter dig til at skadesløsholde, forsvare og friholde UniNets (herunder UniNets tilknyttede selskaber og datterselskaber) og UniNets’ bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter, partnere, licensgivere og licenstagere i forbindelse med enhver form for skadeserstatning, erstatningsansvar, omkostninger og udgifter (herunder rimelige udgifter til advokatbistand) som følge af enhver form for fordring, retssag, sagsanlæg, krav eller retsforfølgelse, der iværksættes eller gøres gældende mod nogen af ovenstående parter, eller som følge af de dermed forbundne undersøgelser, forsvar eller forlig, som opstår i forbindelse med din brug af denne hjemmeside.

B. Vilkårenes uafhængighed

Såfremt nogen bestemmelse i denne Brugeraftale er lovstridig, ugyldig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse udskilles fra resten af denne Brugeraftale, men skal ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af denne Brugeraftale i øvrigt.

14. Spørgsmål eller forespørgsel, som De måtte have i relation til hjemmesiden eller i relation til UniNets, kan sendes til os via:

  • Mail: mail@uninets.dk!
  • Tel. nr: 26830800
  • Facebook side: UniNets
  • CVR nr: 34988153

Endelig tages der forbehold for tryk- og stavefejl.

Loading...