Søgeresultater


Her er hvad vi fandt...

Finansiering / Corporate Finance

Uddannelse: HA Almen Erhversøkonomi Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Sælger disse klasse noter der er blev brugt i forbindelse med faget finansiering, men som sagtens kan bruges til fagets engelske versioner: Corporate Finance, da formler mv. er identiske ligesom pensum. Noter består både af teoriforklaringer, eksempler, samt alle de nødvendige formler samt eksempler på anvendelse af disse for forståelse af brugen af dem. Det er vigtigt med en masse formler og metoder til at klare sig igennem, hvilket er det som disse noter gør meget brug af samt en teoribegrundelse for formlerne og deres anvendelse.

Uploader

usrymyaOMo0se
26.04.2022


Regnskabsanalyse

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

En grundig og udførlig gennemgang af regnskabsanalyse. Indeholder skriftlige beskrivelse/forklaring af alle vigtige nøgletal. Derudover er alle formlerne til nøgletallene opstillet meget overskueligt. Indeholder formler til både handels- og produktionsvirksomheder, samt børsnoterede selskaber.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Markedsføringsret

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Gennemgang af markedsføringsret. Der er både skriftlige forklaringer, samt dertilhørende paragraffer og vigtige regler fra markedsføringsloven.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Erstatningsret - Jura

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Udførlig gennemgang af erstatningsretten og reglerne i Erstatningsaftaleloven EAL.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Aftaleret - Jura

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Meget grundig og udførlige noter til aftaleret. Indeholder skriftlige beskrivelser, samt en masse relevante paragraffer fra aftaleloven.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Statistik - Finans

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Notater som indeholder både beskrivelser i flydende sætninger, men samtidig fremgangsmåder ved hjælp af formler mv. Der er noter til: - Hypoteseprøvning - Model for ét gennemsnit - Model for én standardafvigelse - Parvis sammenligning - Lineær regression - Multipel lineær regression - Test for 2 gennemsnit - Test for 2 standardafvigelser

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Notater til 62014 Grønt Entreprenørskab på DTU

Uddannelse: Diplomingeniør Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Notaterne dækker over hele pensum i faget med henblik på en mundtlig eksamen.

Uploader

usrfczpOyv3Oa
17.03.2022


Videnskabsteori

Uddannelse: Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse Universitet: Roskilde Universitet

Noter om videnskabsteorierne: Positivisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme, aktionsforskning, diskursteori og kritisk teori. Noterne er en blanding af forelæsningsnoter og noter fra bogen 'Samfundsvidenskabernes videnskabsteori'

Uploader

usrn2iFuzzBjt
14.03.2022


International Law

Uddannelse: International Studies Universitet: Roskilde Universitet

Notes from the book Henriksen, Andersen (2021) International Law, 3rd ed. The notes are extensive and comes with additional notes from the lectures. Notes cover chapters 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and topics such as human rights, law of the sea, international commercial law, refugee law and criminal law

Uploader

usrn2iFuzzBjt
14.03.2022


International Relations Theories: Discipline and Diversity all chapters

Uddannelse: International Studies Universitet: Roskilde Universitet

Thourough notes from International Relations Theories: Discipline and Diversity. Covers chapter 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Includes additional notes from lectures and other books.

Uploader

usrn2iFuzzBjt
14.03.2022


Loading...