Jura


Jura

Familie- og arveret - Opgavesamling

Uddannelse: Jura Universitet: SDU

Der er tale om en stor samling fra et helt semester øvelsestimer plus yderligere opgaver, der aldrig blev gennemgået i undervisningen, men som blev løst i forbindelse med forberedelse til eksamen.

Uploader

Rayan09
09.11.2015


Noter - European Human Rights

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Disse noter er til valgfaget European Human Rights, og er skrevet ud fra pågældende pensum i faget, inkl. "Law of the European Convention on Human Rights", andre relevante dokumenter + relevante domme fra EMD/ECtHR..

Uploader

JuraNoter
25.01.2017


Dispositioner til folkeret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Dispositioner til faget folkeret på Syddansk Universitet. Noterne blev udarbejdet i forbindelse med mundtlig eksamen i faget. Til eksamen blev karakteren 12 givet. Hver emne er ca. 1 side med de væsentligste pointer. Dispositioner til følgende emner: - Folkerettens aktører - Folkerettens retskilder - Traktatret - Territorium - Suverænitet, lighed og jurisdiktion - Immunitet - Fredelig tvistbilæggelse - Interventionsforbuddet - Magtanvendelsesforbuddet - Folkens selvbestemmelsesret - Statsansvar - Ansvarets form og håndhævelse - Ansvarsfrihedsgrunde - Havret - Krigens folkeret (Jus in Bello) - Internationale forbrydelser

Uploader

SaraJuraNoter
23.02.2017


Loading...