Landskab, klima og miljø


Uddrag af noten visning ikke muligt da filen ikke er en PDF fil

Beskrivelse:

Noter fra alle forelæsninger på kurset Landskab, klima og Miljø på Roskilde universitet. det er noter med illustrationer, der gør det nemmere og mere visuelt at bruge dem som suplement til kurset.

Loading...