Dispositioner - Personskadeerstatning Preview 4 out of 39 pages


Beskrivelse:

EAL §§ 1 og 1a - Helbredsudgifter og andet tab. EAL § 2 - Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. EAL §§ 3 og 4 - Godtgørelse for svie og smerte + varige mén. EAL §§ 5-9 - Erhvervsevnetabserstatning. EAL §§ 12-14a - Forsørgertab og overgangsbeløb. EAL § 17 - Regres. Arbejdsskader - Afgrænsning af begreb og personer. Arbejdsskader - Anmeldelse, frister og erstatningsposter. Patienterstatning. Erstatning til voldsofre.

Køb kr 59.95
Dokument information
Universitet:

Uddannelse:


Bog
Personskadeserstatning

Antal sider
39

Rating:
Rating:
Antal votes:

Blev godkendt den:
16.07.2020
Vores brugere elsker os
God service! Selv i lidt "kedelige" situationer!

Michelle Pedersen

Kanon god og hurtig service :)

Jesper Kjær Nygaard

Loading...