Erhversjura


Erhversjura

BETALINGSTJENESTER/BETALINGSKORT

Uddannelse: Finans (professionsbachelor), Odense C Universitet: erhvervsakademiet lillebældt

Dette er en gennemgang til hvordan du skal forholde dig til betalingen kort, i tilfælde af mistbrug. og i hvilke tilfælde du kan kræve erstatning, og hvor meget erstatning det er muligt at få Loven stiller en række krav til udbydere (typisk pengeinstitutter m.v.) af betalingstjenester f.eks. pengeoverførsler, betalingskort, kreditkort

Uploader

charlie.finmann
26.09.2014


CISG

Uddannelse: Finans (professionsbachelor), Odense C Universitet: erhvervsakademiet lillebældt

Disse notater omhandler CISG. hvordan du skal bruge dem i forbindelse med : HVORNÅR SKAL CISG ANVENDES? SÆLGERS PLIGTER KØBERS PLIGTER SÆLGERS MISLIGHOLDELSE: Forsinkelse Mangler: Vanhjemmel KØBERS MISLIGHOLDELSE: CISG er gennemført i Danmark ved den internationale købelov (nr. 733 7/12 1988). (Er ikke det samme som den internationale løsørekøbslov) Hvis man aftaler ”dansk lovgivning” => CISG. (så hvis man ønsker at den danske købe-lov skal finde anvendelse, skal det præciseres)

Uploader

charlie.finmann
26.09.2014


Retsvidenskabsteori

Uddannelse: Jura Universitet: AAU

Noter til retsvidenskabsteori. Giver et grundlæggende overblik over fagets emner og de ting, man bør vide til eksamen. Jeg har brugt noterne til min egen eksamen.

Uploader

signechristensen23196
09.01.2019


Retsvidenskabsteori

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter taget i løbet af hele semestret med henblik på brug til eksamen. Noterne er taget efter kapitlerne i bogen, hvorfor det er let at få overblik.

Uploader

j.borup5793
09.02.2020


Formueret II - noter

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Universitet: Aalborg Universitet

Noter til eksamen i formueret II på Aalborg Universitet. Noterne kan dog også anvendes på jura-uddannelsen samt andre universiteter.

Uploader

usrQ0eknROpn9
12.12.2020


Formueret I - Domsregister

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Oversigt over domme til formueret I med resume og anvendelse. Anvendt på Aalborg Universitet, men kan også bruges på andre universiteter.

Uploader

usrQ0eknROpn9
12.12.2020


Dispositioner til Formueret I

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Dispositioner til Formueret I på 1. semester af jurauddannelsen på AAU - kan dog sagtens bruges på andre uddannelsesinstitutioner. Hver disposition indeholder udtømmende hovedpunkter i fagene Aftaleret og Erstatningsret og kan bruges som dispositioner til den skriftlige eksamen såvel som den mundtlige eksamen.

Uploader

usre16otc8cj6
23.01.2021


Dispositioner til Formueret III

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Dispositioner til Formueret III på 5. semester af jurauddannelsen på AAU - kan dog sagtens bruges på andre uddannelsesinstitutioner. Hver disposition indeholder samtlige hovedpunkter i fagene Obligationsret II, Konkursret/rekonstruktion, Eksekutionsret og Panteret og kan bruges til den skriftlige eksamen såvel som den mundtlige eksamen.

Uploader

usre16otc8cj6
23.01.2021


Loading...