Aarhus Universitet


Aarhus Universitet

Videregående biokemi

Uddannelse: Molekylær Biologi Universitet: Aarhus Universitet

Indeholder grundige noter til kapitlerne 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 i stryer og noter til cofaktoerer og enzymer. Derudover er der forklaring til de vigtigste figurer i kapitlerne I alt 47 sider Her er et lille udsnit: 20.1calvin cyklus Photosyntetiske organismer = autotrofe ? omdanner sollys til energi Organismer, der optager energy= hetereotrofer Calvin cyklus(figur 20.1) indeholder 3 skridt: 1. Fiksering af CO2 af ribulose 1,5-bisphosphat = to 3-phosphoglycerat dannes(figur 20.5) 2. Reduktion af 3-phosphoglycerat, så hexose sukkermolekyler dannes. 3. Regeneration af ribulose 1,5-bisphosphat ? mere CO2 kan fikseres. • Omdanne 4C til 6C og 3C(figur 20.10 + figur 20.11) Reaktionerne foregår i stroma i chloroplast. Ribulose 1,5-bisphosphat ? 3-phosphaoglycerat Enzym= Ribulose 1,5-bisphosphat carboxylase(Rubisco) Rubisco: - Indeholder 8 store L subunits og 8 små(figur 20.3) - Hver L kæde indeholder et catalytisk og regulatorisk site - S kæden forstærker den katalytiske aktivitet af L kæden. - Langsomt enzym. Aktivitet af Rubisco: - Kræver en divalent metal ion for aktivitet, ofte Mg2+(figur 20.4) - Metal ionen aktiverer et bundet substrat molekyle ved at stabilisere en negativ ladning - Et CO2 molekyle kræves udover substrat for at samle Mg2+ bindingsstedet i Rubisco. • CO2 binder til lysins sidekæde ? danner en carbamat • Carbamaten binder Mg2+ • Carbamat dannes af enzymet: Rubisco aktivase

Uploader

johanne.skalmstang
19.09.2013


Immunologi

Uddannelse: Civiling. Bioteknologi Universitet: Aarhus Universitet

Immunologi, antistof

Uploader

anne.rodgaard
29.10.2013


Verdenshistorie 1

Uddannelse: Historie Universitet: Aarhus Universitet

Dette har været et forsøg på at lave et lettere overblik over A History of World Societies og forelæsningerne i verdenshistorie ved AU på 1. semester. De blev lavet til 1. semester i 2013, men skulle gerne være relevante for dette års verdenshistorie 1 og sandsynligvis også nogle år frem. Det skal bemærkes, at der i denne samling ikke er danmarkshistorie 1 noter med.

Uploader

awesome.guy42
15.10.2014


Verdenshistorie 2

Uddannelse: Historie Universitet: Aarhus Universitet

Dette er et forsøg på at danne et overskueligt overblik over A History of World Societies og forelæsningerne i verdenshistorie 2 ved AU. Kapitelangivelserne i noterne er referencer til kapitlerne i A History of World Societies. De er blevet skrevet til undervisningen i faget 2014, men skulle også være relevante for undervisningen 2015 og nogle år frem. Der bør bemærkes, at noterne til danmarkshistorie 2 ikke medfølger.

Uploader

awesome.guy42
15.10.2014


Selskabsret

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Noter i Selskabsret, skrevet ud fra bogen og kompendiet, som jeg selv har brugt med succes til min eksamen. Noterne indeholder pensum fra hele semesteret og er eksamens-klar. Se evt. uddrag af noten, hvor du også finder indholdsfortegnelsen. Brug søgefunktionen til at navigere rundt i det- det er en hel del :) Sidetal: 80

Uploader

SonicSP
10.12.2014


Socialpsykologi

Uddannelse: Psykologi (bachelor) Universitet: Aarhus Universitet

Noter i Socialpsykologien. Yderst pædagogisk skrevet og indeholder indholdsfortegnelse, sidetal, overskrift og underskrift brug, og den rigtige 1,5 linie afstand. Indeholder emner som: Familien, Socialisering, Internalisering og eksternalisering, Dobbeltsocialisering, Social identitet, Erikson teori om, identitetsudvikling, Goffermans rolleteori, Ziehes opfattelse af den kulturelle ændringsprocess, Zimbardos fængselseksperiment, Klassiske påvirkningseksperimenter, Bennington studiet, Milgrams lydighedseksperiment, Minoriteters påvirkning af majoriteten Fordomme og diskrimination, Konfliktteorien... Se gratis uddrag for eksempel. Eleven har fået 10 i faget med noterne. Sidetal: 27 Ordtal: 9075

Uploader

zaharovzarko
10.04.2015


Psykodynamiske modeller i socialt arbejde

Uddannelse: Psykologi (bachelor) Universitet: Aarhus Universitet

Noter i Psykodynamiske modeller i socialt arbejde skrevet til Uninets med henblik på andres brug. Yderst pædagogisk skrevet og indeholder indholdsfortegnelse, sidetal, overskrift og underskrift brug, og den rigtige 1,5 linie afstand. Indeholder emner som: Aktionistiske modeller, objektrelationsteorien, symbolske former, goffman og det sociale drama, humanistiske modeller i socialt arbejde, kendetegn ved interaktionisme i socialt arbejde, fænemonologi, behaviorisme, kognitive læringsteorier, adfærdsanalyse, fenimistiske perspektiver og meget, meget mere.. Se gratis uddrag for eksempel. Eleven har fået 12 i faget med noterne. Sidetal: 44 Ordtal: 15664

Uploader

zaharovzarko
10.04.2015


Retsforholdet mellem forældre og børn

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Noter om retsforholdet mellem forældre og børn, familieret 2017

Uploader

usrWJuXPJ6oJ0
13.12.2018


Statsret dispositioner

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Opnået karakter: 12. Dette er dispositioner til den mundtlige eksamen i statsforfatningsret på 1. semester, udarbejdet med udgangspunkt i bogen "Dansk Statsret 2. udgave" af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen. Sidetal: 154.

Uploader

usrGqfz3IX6LG
21.06.2019


KOMPLET NOTESAMLING til Almen Statskundskab på AU

Uddannelse: Statskundskab (bachelor) Universitet: Aarhus Universitet

Aarhus Universitet: Du har 'Almen Statskundskab' på 4. semester på Statskundskab eller på 2. semester på tilvalg i Samfundsfag. Alle noter til hele semestret er samlet her; 79 sider med GULD noter. Se alt indhold her nedenunder: Indholdsfortegnelse 1. Krav og tilslutning til det politiske system 4 1.1 Easton, David (1957). “An Approach to the Analysis of Political Systems”, World Politics, 9(3): 383-400. AUL (18) 4 2. Rationelle valg og interesser 6 2.1 Downs, Anthony (1957). An Economic Theory of Democracy, New York NY: Harper and Row, pp. 36-50. KOMP (15) 6 2.2 Stubager, Rune & Jørgen Goul Andersen (2013). ”Godernes omfordeling: baggrunden for vælgernes holdninger til skat og ulighed,” i R. Stubager et al. (red.), Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Jurist- og økonomforbundets Forlag, pp. 89-108. KOMP (20) 8 3. Social og politisk identitet 9 3.1 Kinder, Donald R. and Cindy D. Kam (2010). Us Against Them: Ethnocentric Foundations of American Opinion. Chicago: University of Chicago Press, pp. 7-30, 245-254 (noter). KOMP 9 3.2 Forfatter: Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller & Donald E. Stokes (1960). Bog og forlag: The American Voter, Chicago, IL: University of Chicago Press. Uddrag af kap. 6: ”The Impact of Party Identification” side 120-124, 128-136. KOMP 11 3.3 Forfatter: Sniderman, Paul & Louk Hagendoorn (2007). Bog og forlag: When Ways of Life Collide: Multiculturalism and its Discontents in the Netherlands. Princeton: Princeton University Press Kap. 4: “Identity” side 71-99. KOMP 13 4. Politisk ideologi og værdier 15 4.1 Uddrag af Kapitel 7: The nature of belief systems in mass publics. Philip E. Converse. Uddrag fra bogen: Ideology and Discontent 15 4.2 Ronald Inglehart (2008). “Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006” West European Politics, 31(1): 130-146. AUL 17 5. Politiske skillelinjer 19 5.1 Cleavage Politics in Old and New Democracies - Bornschier, Simon (2009) 19 5.2 Rokkan, Stein (1987). Stat, nasjon, klasse, Oslo: Universitetsforlaget AS, pp. 236, 239-264. KOMP (27) 20 5.3 Rune Stubager (2013): The Changing basis of party competition: education, authoritarian-libertarian values and voting 22 6. Biologi versus socialisering: Arv og miljø 23 6.1 Jennings, M. K., Stoker, L., & Bowers, J. (2009). Politics across generations: Family transmission reexamined. The Journal of Politics, 71(3), 782-799.AUL 23 6.2 Alford, J. R., Funk, C. L., & Hibbing, J. R. (2005). “Are political orientations genetically transmitted?” American Political Science Review, 99(2), 153-167. AUL 25 6.3 Aarøe, L., Petersen, M. B., & Arceneaux, K. (2017). The behavioral immune system shapes political intuitions: Why and how individual differences in disgust sensitivity underlie opposition to immigration. American Political Science Review, 111(2), 277-294 AUL 30 6.4 Bartels, Larry. 2013. “Your Genes Influence your Political Views. So What?” Monkey Cage November 12, 2013, Washington Post 32 7. Holdningsdannelse: Heuristikker og motivated reasoning 32 7.1 Sniderman, Paul M., Richard A. Brody & Philip E. Tetlock (1991). Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology, New York: Cambridge University Press, pp. 14-27 + p. 273. KOM 32 7.2 Petersen, M. B., Slothuus, R., Stubager, R., & Togeby, L. (2011). Deservingness versus values in public opinion on welfare: The automaticity of the deservingness heuristic. European Journal of Political Research, 50(1), 24-27. AUL 34 7.3 Taber, Charles S. & Milton Lodge (2006). “Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs”, American Journal of Political Science, 50(3): 755-769. AUL 35 7.4 Uddrag (pp. 634-635, 637-640, 642) af: Slothuus, Rune & Claes H. de Vreese (2010). “Political Parties, Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects.” The Journal of Politics, 72(3 630-645. AUL 36 8. Konsekvenserne af politisk kommunikation 38 8.1 Kinder, Donald R. (2003). “Communication and Politics in the Age of Information”, i David O. Sears, Leonie Huddy & Robert Jervis (eds), Oxford Handbook of Political Psychology, Oxford: Oxford University Press, pp. 357-368. KOMP (12) 39 8.2 Zaller, John (1992). The Nature and Origins of Mass Opinion. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Kapitel 2 ”How citizens acquire information and covert it into public opinion” (pp. 40-51 øverst) 40 8.3 - Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). When corrections fail: The persistence of political misperceptions. Political Behavior, 32(2), 303-330 AUL 41 8.4 - Sniderman, Paul M. & Sean M. Theriault (2004). “The Structure of Political Argument and the Logic of Issue Framing”, pp. 133-165 i Willem E. Saris & Paul M. Sniderman (eds), Studies in Public Opinion, Princeton, NJ: Princeton University Press. KOMP 44 9. Vælgeradfærd 45 9.1 - Bartels, Larry (2010). “The Study of Electoral Behavior”, i Jan E. Leighley (ed.), The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior, Oxford: Oxford University Press, pp. 239-261. KOMP 45 9.2 - Bélanger, É., & Meguid, B. M. (2008). Issue salience, issue ownership, and issue-based vote choice. Electoral Studies, 27(3), 477- 491. AUL 46 9.3 - Hansen, Kasper M. og Rune Stubager (2017). “Konklusion – en samlet vælgeradfærdsmodel.” I Hansen, Kasper M. og Rune Stubager (red.), Oprør fra udkanten (385-410). København: Jurist og Økonomforbundets Forlag, uddrag pp. 385- 398, 400-407, 410. KOMP 47 10. Politiske partier: samfundsforandring, partisystemer og partikonkurrence 48 10.1 - Green-Pedersen, Christoffer (2007). ”The Growing Importance of Issue Competition: The Changing Nature of Party Competition in Western Europe”, Political Studies, 55(3): 607-628. AUL 48 10.2 - Kriesi, Hanspeter et al. (2006). “Globalization and the transformation of the national political space: Six European countries compared”, European Journal of Political Research, 45(6): 921-956. AUL 50 10.3 - Dahlstrøm, Carl and Peter Esaiasson (2011). ”The Immigration Issue and Anti-Immigrant Party Success in Sweden 1970-2006”. Party Politics, 19: 343-364. AUL 52 11. Politiske partier: mobilisering og organisering 54 11.1 - Katz, Richard & Peter Mair (1995). “Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party”, Party Politics, 1(1): 5-28. AUL 54 11.2 - Scarrow, Susan E. & Burcu Gezgor (2010). “Declining memberships, changing members? European political party members in a new era”, Party Politics, 16(6): 823-843. AUL 55 11.3 - Pedersen, Helene Helboe (2012). “Differences and Changes in Danish Party Organisations: Central Party Organisation versus Parliamentary Party Group Power.” Journal of Legislative Studies, 16(2): 2010, 233-250. AUL 57 12. Medierne: udvikling og funktionsmåde 58 12.1 - Cook, Timothy E. (1998). Governing with the News: The News Media as a Political Institution. Chicago: The University of Chicago Press: pp. 63-84 KOMP 58 12.2 - Strömbäck, Jesper (2008). “Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics” The International Journal of Press/Politics 13(3):228-246. AUL 59 12.3 - Pedersen, Rasmus Tue (2012): “The game frame and political efficacy: Beyond the spiral of cynicism”, European Journal of Communication, 27(3): 225-240. AUL 61 13. Samspillet mellem medier, politiske partier og befolkning 62 13.1 - Bennett, W.L. (1990). “Toward a theory of press-state relations in the United States”, Journal of Communication, 40(2): 103-125. AUL 62 13.2 - Walgrave, S. & P.V. Aelst (2006). ”The Contingency of the Mass Media’s Political Agenda Setting Power: Toward a Preliminary Theory”, Journal of Communication, 56(1): 88-109. AUL 63 13.3 - Thesen, Gunnar (2014). “Political Agenda-Setting as Mediatized Politics? Media-Politics Interactions from a Party and Issue Competition Perspective”, The International Journal of Press/Politics, 19(2): 181-201. AUL 66 14. Interesseorganisationer: deltagelse og mobilisering 67 14.1 - Olson, Mancur (1982). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven: Yale University Press. Pp. 17-35, 243-246 (noter). KOMP 68 14.2 - Putnam, Robert (1995). “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, Journal of Democracy, 6(1): 65-78. AUL 70 15. Interesseorganisationer: krav til det politiske system 73 15.1 - Schlozman, Kay (2012). ”Counting the Voices in the Heavenly Chorus: Pressure Participants in Washington Politics in Darren Halpin & Grant Jordan (eds), The Scale of Interest Organization in Democratic Politics. Data and Research Methods. Palgrave MacMillan, pp. 23-43. KOMP 73 15.2 - Fisker, Helene M. (2013). “Density Dependence in Corporative Systems: Development of the Population of Danish Patient Groups, 1901-2011”. Interest Groups and Advocacy, 2(2): 119-138. AUL 75 15.3 - Mahoney, Christine (2004). “The Power of Institutions: State and Interest Group Activity in the European Union”, European Union Politics, 5(4): 441-466. AUL 79

Uploader

usraSQtSTDEQx
10.09.2019


Noter til Politisk Teori, Statskundskab - Aarhus Universitet. Komplet 170 siders notesamling med både overskuelige og dybdegående noter

Uddannelse: Statskundskab (bachelor) Universitet: Aarhus Universitet

170 siders udtømmende noter og vigtige pointer til faget Politisk Teori, 2.semester 2019, på Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet. Underviserne var Søren Flinch Midtgaard, Tore Vincents Olsen og Andreas Albertsen. Notesamlingen giver en en grundig og overskuelig gennemgang af fagets vigtigste linjer og pointer i de 14 forskellige emner. Notesamlingen er systematisk og pædagogisk opbygget så man nemt kan for et overblik over det vigtigste fra de forskellige emner, teorier og teoretikere. Samtidigt gives der tips til selve eksamensbesvarelsen Notesamlingen indeholder følgende: 1) Skema over mulige temaer til eksamen indenfor de 14 emner i faget 2) Struktur og hjælp til eksamensbesvarelsen 3) Kort begrebsafklaring 4) Overskuelige noter og vigtige pointer til de 14 emner 5) Dybdegående noter til alle 14 emner og teorier/teoretikere i Politisk Teori

Uploader

usr3m2KYG0Mnv
23.01.2020


Eksternt Årsregnskab 2019-2020 - Komplet Notesamling

Uddannelse: Erhvervsøkonomi, HA Universitet: Aarhus Universitet

Komplet samling af noter til Eksternt Årsregnskab. Perfekt opslagsværk til at benytte søgefunktionen til at svare på alle tvivlsspørgsmål. Hurtigt og effektivt redskab til eksamen med streng tidspres - som af personlig erfaring førte til topkarakter! Indhold: Skat, Moms, Nøglebegreber, Nøgletal, Regnskabsklasser, Periodisering, Bogføring, Balance, Regnskabsanalyse, Lageropgørelse, Afslutningsark, Likvider og debitorer, Entreprisekontrakter, Lån, Konsolidering, Værdiansættelse, Aktiver, Passiver, Nedskrivninger, Opskrivninger, Koncernregnskaber, Egenkapitalsopgørelse, Pengestrømsopgørelse, Leasing, Udskudt skat. Stærkt alternativ til ASPIRI.

Uploader

usrDst7L43tJe
29.01.2020


Mikroøkonomi - Udbud og Efterspørgsel

Uddannelse: Erhvervsøkonomi, HA Universitet: Aarhus Universitet

En komplet notesamling til Mikroøkonomi-emnet Udbud og Efterspørgsel. Herunder priselasticitet, markedsligevægt, udbuds- og efterspørgselskurver mv.

Uploader

usrDst7L43tJe
03.02.2020


International Politiret - noter/dispositioner

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Noter/dispositioner til faget International Politiret. Vedrører emnerne; Den Europæiske Arrestordre, Udlevering af danske statsborgere til retsforfølgning uden for EU, Eftersættelse og observation, Forbrydelser mod menneskeheden, Finansiering af terrorisme, ICC, Overførsel af retsforfølgning, Bevissikringskendelser, Folkedrab, Opretholdelse af den internationale fred, Princippet om gensidig anerkendelse, Krigsforbrydelser og Overførsel af fuldbyrdelse af frihedsstraf.

Uploader

usr2zg2A8Iq5J
16.02.2020


Aktie- og anpartsselskabsret dispositioner/noter

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Dispositioner til faget Aktie- og anpartsselskabsret på Aarhus universitet 19/20 udarbejdet på baggrund af bogen Aktie- og anpartsselskabsret af Paul Krüger Andersen, 14. udgave.

Uploader

Bruhns
24.02.2020


Skatteret 1 - Opgaveløsningsformuleringer

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

60 siders noter udarbejdet til brug for Skatteret 1 (personbeskatning) på Aarhus Universitet i 2019. Jg oplevede eksamenen som ekstremt tidspresset, hvorfor jeg udarbejdede konkrete forhåndsløsninger til brug for copy/paste eller tilretning til den konkrete opgavebesvarelse til eksamenen. Noterne indeholder en indholdsfortegnelse med konkrete problemstillinger, som er identificeret ved gennemgang af rettevejledninger fra 2015-2019. Konkret kan nævnes aktier, befordringsgodtgørelse, gaver, hobbyvirksomhed, medarbejdende ægtefælle, osv. For hurtigt at kunne anvende noteapparatet, kan der klikkes på overskrifterne, så man går direkte til emnet, ligesom der under hvert emner er indsat underoverskrifter, som viser, hvad fokus for besvarelsen er. F.eks. under befordringsfradrag er indsat et underemne, der hedder befordring fra sommerhus. Bemærk, at alt sort tekst er udarbejdet af denne forfatter på baggrund af ældre eksamensopgaver på AU. Tekst med rød er direkte udtaget fra en eksamensbesvarelse og må kopieres.

Uploader

usrUfr09vxe1e
22.05.2020


Skabelon til eksamensbesvarelsen i Sammenlignende Statskundskab på Aarhus Universitet (3. semester)

Uddannelse: Statskundskab (bachelor) Universitet: Aarhus Universitet

Udførlig og udtømmende skabelon til eksamensbesvarelsen i Sammenlignende Statskundskab. Perfekt til den studerende som ønsker at skabe en struktureret besvarelse med en klar rød tråd, samtidigt med at opgaven lever op til alle fagets kvalifikationsbeskrivelser. Ligeledes, er det en del nemmere, at skulle skrive en god opgave i en presset eksamens situation, når man ved lige præcis, hvordan man gå til besvarelsen. Skabelonen er pædagogisk opbygget, således at der både er en skabelon til redegørelsen i spørgsmål 1 og til diskussionen i spørgsmål 2. Der er mange eksempler, hvorfor det er nemt at kunne overføre de bagvedliggende tanker til sin egen besvarelse.

Uploader

usr3m2KYG0Mnv
27.08.2020


Noter til Sammenlignende Statskundskab - Aarhus Universitet. Komplet 150 siders notesamling med både overskuelige og dybdegående noter, samt noter til alle holdtimer

Uddannelse: Statskundskab (bachelor) Universitet: Aarhus Universitet

150 siders udtømmende noter og vigtige pointer til faget Sammenlignende Statskundskab, 3.semester 2019, på Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet. Notesamlingen giver en en grundig og overskuelig gennemgang af fagets vigtigste linjer og pointer i de 14 forskellige emner. Notesamlingen er systematisk og pædagogisk opbygget så man nemt kan for et overblik over det vigtigste fra de forskellige emner, teorier og teoretikere. Samtidigt gives der tips til selve eksamensbesvarelsen. Notesamlingen indeholder følgende: 1) Noter til alle holdtimer, 2) Udførlige og dybdegående noter til hele pensum, 3) Systematisk overblik over de forskellige variable og deres sammenhænge med andre variable, 4) Noter til forskellige årsager til alle relevante variable

Uploader

usr3m2KYG0Mnv
27.08.2020


Super noter til Almen Statskundskab 55 siders noter. Statskundskab 4. semester - Aarhus Universitet

Uddannelse: Statskundskab (bachelor) Universitet: Aarhus Universitet

Super noter til Almen Statskundskab 55 siders udtømmende noter og vigtige pointer til faget på 4.semester på Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet. Notesamlingen giver en en grundig og overskuelig gennemgang af fagets vigtigste linjer og pointer i de forskellige emner. Notesamlingen er systematisk og pædagogisk opbygget så man nemt kan for et overblik over det vigtigste fra de forskellige emner, teorier og teoretikere. Indeholder først 1) noter til alle dele af pensum og 2) noter opdelt efter teori

Uploader

usr3m2KYG0Mnv
14.09.2020


Kvalitativ Metode 2020-2021 - Komplet Notesamling

Uddannelse: Erhvervsøkonomi, HA Universitet: Aarhus Universitet

Komplet notesamling til Kvalitativ Metode. Ideelt opslagsværk til at benytte søgefunktionen til at svare på alle tvivlsspørgsmål! (+ Samtlige Studiecaféer og Reflektionsøvelser) Hurtigt og effektivt redskab til eksamen med streng tidspres! Indhold: Paradigmer (Positivisme, Naturalisme, Konstruktivisme), Mixed Methods, Dataindsamlingsmetoder, Samplingmetoder, Kvalitetsparametre, Dataanalyser; Diskursanalyse, Konversationsanalyse, Grounded Theory, Narrativ Analyse, Indholdsanalyse

Uploader

usrDst7L43tJe
23.01.2021


Loading...