Århus universitet


Århus universitet

Stud.jur - Familieret

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Familieret - Jura. Der er tale om udførlige noter af det vigtigste fra familieretsbogen, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013. Noterne er opdelt så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen i Familieret i stedet for at læse hele bogen igennem igen. Jeg brugte den selv til min eksamen. Der er 33 sider.

Uploader

camillajoeker
17.06.2014


Stud.jur - Arveret (Familie/Arveret, Familie og arveret)

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Arveret - Jura. Der er tale om udførlige noter af det vigtigste fra arveretsbogen, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013. Noterne er opdelt så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen i Arveret i stedet for at læse hele bogen igennem igen. Jeg brugte den selv til min eksamen. Der er 27 sider.

Uploader

camillajoeker
17.06.2014


Jura - Erstatningsret

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Der er tale om udeførlige noter af det vigtigste fra erstatningsretsbogen, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013. Noterne er opdelt så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen i Aftale- og erstatningsret i stedet for at læse hele bogen igennem igen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 42 sider.

Uploader

camillajoeker
04.01.2015


Jura - Aftaleret

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Der er tale om udførlige noter af det vigtigste fra aftaleretsbogen, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013. Noterne er opdelt så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen i Aftale- og erstatningsret i stedet for at læse hele bogen igennem igen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 25 sider.

Uploader

camillajoeker
04.01.2015


Jura - Samfundsfilosofi

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Der er tale om udførlige noter af det vigtigste fra samfundsfilosofibogen (Hans Fink), som blev brugt på Århus Universitet i år 2013. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen i Retshistorie og samfundsfilosofi i stedet for at læse hele bogen igennem igen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 25 sider.

Uploader

camillajoeker
04.01.2015


Jura - Retshistorie

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Dette er en emneoversigt til faget retshistorie. Noterne er taget fra retshistoriebogen, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013. Noterne er opdelt i emner, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op, samt når man sidder og skal skrive sin opgave til eksamen. Jeg brugte dem selv meget til min eksamen. Der er 30 sider.

Uploader

camillajoeker
04.01.2015


Jura - Strafferet

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Der er tale om udførlige noter af det vigtigste fra bogen 'Ansvaret' i faget Strafferet, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013-2014. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen i strafferet i stedet for at læse hele bogen igennem igen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 28 sider.

Uploader

camillajoeker
04.01.2015


Statsret

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Dispositioner til statsret. Værdifulde til eksamens forberedelse. Alle dispositioner giver en rød tråd gennem emnet og sikrer at man husker de mest elementære ting. Meget overskueligt set-up. Skrevet i 2014.

Uploader

Ursula Beeck
01.05.2015


Forvaltningspersonalet

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Dette er bogen Forvaltningspersonalet 4. udgave skrevet i yderst udførlig notatformat. Alle vigtige fodnoter er inkluderet og alle domme er nævnt. Man kan droppe og læse bogen og nøjes med at læse disse noter. De fungerer desuden som opslagværk med henvisninger til, hvor det kan findes i bogen.

Uploader

freja_19947397
30.04.2019


Loading...