Syddansk Universitet


Syddansk Universitet

Individets grundlæggende rettigheder - Noter

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Udførlige noter til bogen Individets grundlæggende rettigheder af Jens Elo Rytter, Karnov Group, 2013. Noterne er udarbejdet i faget Forfatningsret, herunder Menneskerettigheder i andet semester på SDU Jura

Uploader

Rayan09
03.08.2015


Dansk forfatningsret, studieudgave - noter

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Udførlige noter til bogen Dansk forfatningsret, studieudgaven af • Henrik Zahle,Christian Ejlers’ Forlag, 2007. Noterne er udarbejdet i faget Forfatningsret på SDU Jura, bogen er endvidere pensum på jura studiet i København på 3. semester

Uploader

Rayan09
03.08.2015


Selskabsret - Selskabsformerne - Noter

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af: Noe Munck & Lars Kristensen, "Selskabsformerne". Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
23.02.2016


Kreditsikring - Kreditorforfølgning

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Bo Von Eyben, Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret, nyeste udgave. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
18.03.2016


Noter til sikkerhed i løsøre + sikkerhed i fordringer

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af; Anders Ørgaard, Sikkerhed i løsøre og Nis Jul Clausen, Sikkerhed i fordringer. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bøgerne, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
09.06.2016


Noter til Sikkerhed i fast ejendom

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Peter Mortensen, Sikkerhed i fast ejendom. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
09.06.2016


Noter til kaution + Udvalgte tingsretlige problemstillinger

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Bo Von Eyben, • Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution og Nis Jul Clausen, Udvalgte tingsretlige problemstillinger. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
09.06.2016


Strafferet I - Ansvaret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Strafferet I: Ansvaret, Gorm T. Nielsen. Der er tale om grundige noter til hele bogen, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


Strafferettens Gang

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Strafferettens Gang, Gorm T. Nielsen Der er tale om grundige noter til hele bogen, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


Straffene - Noter

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af PDF uddraget af Straffene uploadet på BlackBoard. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


Forvaltningsret - Almindelige emner

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af; Jens Garde m.fl., Forvaltningsret Almindelige emner Der er tale om grundige noter til hele bogen, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bøgerne, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


Forvaltningsret - Sagsbehandling

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Jens Garde m. fl., Forvaltningsret Sagsbehandling Der er tale om grundige noter til hele bogen, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bøgerne, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


Kommunalret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Kommunalret af Karsten Revsbech & Jens Garde Der er tale om grundige noter til hele bogen, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bøgerne, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Niels Fenger, EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret Der er tale om grundige noter til hele bogen, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bøgerne, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


øvelsesopgaver - Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse og dertilhørende opgaver med svar

Uploader

Danyal
06.12.2016


Noter - European Human Rights

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Disse noter er til valgfaget European Human Rights, og er skrevet ud fra pågældende pensum i faget, inkl. "Law of the European Convention on Human Rights", andre relevante dokumenter + relevante domme fra EMD/ECtHR..

Uploader

JuraNoter
25.01.2017


Noter - Folkeret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Disse noter er udarbejdet til lærebogen i det obligatoriske fag, Folkeret, på 5 semester på SDU. Noterne er skrevet til hele lærebogen (den nye lærebog, der fra nu af skal være pensum)

Uploader

JuraNoter
25.01.2017


Dispositioner til Folkeret eksamen

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Udarbejdet dispositioner til ALLE emner i faget Folkeret. Brugte dem selv og fik 12.

Uploader

JuraNoter
25.01.2017


Noter - Retsfilosofi - 3xRet

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noter til bogen "Retsfilosofi - centrale tekster og temaer af Ole Hammerslev" anvendt i det obligatoriske fag "Retshistorie, Retsfilosofi, Retssociologi". Noterne er skrevet til hele pensum i forløbet "retsfilosofi.

Uploader

JuraNoter
25.01.2017


Noter - Retshistorie - 3xret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noter til bogen "Retshistorie - Danmark, Europa, globale perspektiver af Ditlev Tamm" anvendt i det obligatoriske fag "Retshistorie, Retsfilosofi, Retssociologi". Noterne er skrevet til hele pensum i forløbet retshistorie.

Uploader

JuraNoter
25.01.2017


Loading...