Syddansk Universitet Odense


Syddansk Universitet Odense

Formelsamling i Finansiering, investering og virksomhedsstrategi

Uddannelse: Oecon Universitet: Syddansk Universitet Odense

Formelsamling i Finansiering, investering og virksomhedsstrategi på 12 sider til SDU. Til følgende bøger: Indledende obligations- og rentestrukturanalyse af Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen, Claus Munk Indledende porteføljevalgsteoriaf Christian Riis Flor og Linda Sandris Larsen Afledte aktiver af Claus Munk Financial Markets and Corporate Strategy af David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan Titman

Uploader

josh12
04.08.2020


Forfatningsret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Udførlige noter til faget forfatningsret. Der er 97 sider og de er opdelt efter emne med indholdsfortegnelse, så der let kan slås op. Løbende eksamenstips fra underviser. Emner: Grundloven, den udøvende magt, den lovgivende magt, den dømmende magt, magtadskillelsen, lovgivningsprocessen, national og international ret, grundlæggende rettigheder, herunder EMRK.

Uploader

usrvXITE4oQkE
27.05.2022


Familie- arveret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Udførlige noter til bogen "Familie- og arveret" af Godsk Pedersen (2018). Opdelt efter kapitel. 18 sider.

Uploader

usrvXITE4oQkE
27.05.2022


EU-ret noter

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Udførlige noter til faget EU-ret. Indholdsfortegnelse der dækker alle 58 sider. Dækker emnerne kompetence, hjemmel, retskilder, TEU, TEUF, institutioner, forrang, EU's charter, medlemsstaternes erstatningspligt, direkte virkning, fri bevægelighed, varer, arbejdskraft, unionsborgeren, opholdsdirektivet, retsforbeholdet, tjenesteydelser, etableringsretten og eksamenstips.

Uploader

usrvXITE4oQkE
27.05.2022


Loading...