Syddansk Universitet Odense


Syddansk Universitet Odense

Videregående Ansættelsesret (Funktionærer)

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

En indførelse i funktionærlovens bestemmelser, samt hvem og hvad der er dækket af bestemmelserne. Herunder barsel, opsigelse, ferie osv.

Uploader

Rune
19.05.2014


Skatteret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Grundig gennemgang af Skatteretten

Uploader

Rune
19.05.2014


Financial Accounting Summary

Uddannelse: Master in Business Administration Universitet: Syddansk Universitet Odense

It's a systemized summary of the accouting standards covered in that course. Whereas every topic like "intangible assets" etc. is subdivided into all the relevant information starting with definitions, initial recognition and ending with further treatment. The impairment test has it's own chapter. The summary has a table of contents and it's allowed to take them with you in the exam!

Uploader

Ostfrees
09.06.2014


Philosophy of Science, Holm. Vigtige noter til eksamen

Uddannelse: HA Almen Erhversøkonomi. Universitet: Syddansk Universitet Odense

Vigtige noter til eksamen. Benyttede noterne til at lave et vende/memoryspil. Var nærmest på bar bund før jeg gik i gang, og endte med at få 10 til eksamen.

Uploader

kimmie.a.petersen
06.08.2014


Makroøkonomi

Uddannelse: Oecon Universitet: Syddansk Universitet Odense

Dette er Noter til Makroøkonomi på Oecon studiet. De gennemgår stoffet til hele semesteret og er let forståelige. Noterne er særdeles brugbare som hjælp til obligatoriske opgaver og ikke mindst eksamen. Der er sat fokus på de vigtige modeller (som også skal forklares til eksamen) og giver et detaljeret overblik over dem, så de er nemme at anvende til eksamen. se evt. uddraget af noterne for mere info.

Uploader

jacob.o.nygaard
29.10.2014


Organisation (Multiple choice eksamen noter)

Uddannelse: HA Almen Erhversøkonomi. Universitet: Syddansk Universitet Odense

Dette er alle øvelses opgaver/tests fra BB, i de forskellige kapitler (Robbins kap 1-14, Holm 6;12), lavet, og skrevet ned med de KORREKTE SVAR. Læs dem igennem inden din eksamen, og prøv at huske så mange som muligt. De kommer nemlig igen til eksamen. Ellers er søgefunktionen også til at bruge. :) Sideantal: 34 Organisation Robbins kap 1-14 Organisation Holm 6, 12 1/5. semester, HA(jur.) *Rettet for ophavsret*

Uploader

zaharovzarko
26.11.2014


Klaus Nielsen og Lene Tanggaard (2011). Pædagogisk psykologi - en grundbog. Danmark: Samfundslitteratur.

Uddannelse: Psykologi Universitet: Syddansk Universitet Odense

Bogen blev brugt til faget pædagogisk psykologi på syddansk universitet i 2014. Gode udførlige og overskuelige noter i punktform til alle bogens 7 kapitler. Vi har i vores læsegruppe hver taget noter til en del af bogen og delt noterne med hinanden så vi ikke har behøvet at læse hele bogen. Noterne kan bruges som alternativ til at læse dele af, eller hele bogen selv, eller som opslagsværk eller repetition inden eksamen hvis du selv læser bogen, men ikke kan nå også at tage noter. Sidetal: 52

Uploader

Mette Edvardsen
14.03.2015


Rikke Schwartz (2011). Den psykologiske undersøgelse af børn. København: Hans Reitzels forlag.

Uddannelse: Psykologi Universitet: Syddansk Universitet Odense

Bogen blev brugt til faget pædagogisk psykologi på syddansk universitet i 2014. Gode udførlige og overskuelige noter i punktform til alle bogens 13 kapitler. Vi har i vores læsegruppe hver taget noter til en del af bogen og delt noterne med hinanden så vi ikke har behøvet at læse hele bogen. Noterne kan bruges som alternativ til at læse dele af, eller hele bogen selv, eller som opslagsværk eller repetition inden eksamen hvis du selv læser bogen, men ikke kan nå også at tage noter. Sidetal: 53

Uploader

Mette Edvardsen
14.03.2015


Selskabsret

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noterne er udarbejdet efter bogen Selskabsformerne. Noterne er skrevet ud/af fra bogen som jeg selv har brugt til min egen eksamen med stor succes. Noterne indeholder alle de relevante kapitler fra bogen der blev anvendt til undervisningen i faget. Se eventuelt uddrag af noten, hvorved der findes en indholdsfortegnelse der gør det let at navigere rundt i dokumentet og i bogen. Derudover indeholder noterne samme afsnit og tal fra bogen så hvis der er noget man vil finde i bogen er det let at slå op i bogen ud fra noterne :-) Sidetal: 265

Uploader

Selma Pizovic
31.08.2015


Sikkerhed i løsøre

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noterne er udarbejdet efter bogen sikkerhed i løsøre. Noterne er skrevet ud/af fra bogen som jeg selv har brugt til min egen eksamen med stor succes. Noterne indeholder alle de relevante kapitler fra bogen der blev anvendt til undervisningen i faget. Se eventuelt uddrag af noten, hvorved der findes en indholdsfortegnelse der gør det let at navigere rundt i dokumentet og i bogen. Derudover indeholder noterne samme afsnit og tal fra bogen så hvis der er noget man vil finde i bogen er det let at slå op i bogen ud fra noterne :-) Sidetal: 304.

Uploader

Selma Pizovic
26.08.2015


Sikkerhed i fast ejendom

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noterne er udarbejdet efter bogen sikkerhed i fast ejendom. Noterne er skrevet ud/af fra bogen som jeg selv har brugt til min egen eksamen med stor succes. Noterne indeholder alle de relevante kapitler fra bogen der blev anvendt til undervisningen i faget. Se eventuelt uddrag af noten, hvorved der findes en indholdsfortegnelse der gør det let at navigere rundt i dokumentet og i bogen. Derudover indeholder noterne samme afsnit og tal fra bogen så hvis der er noget man vil finde i bogen er det let at slå op i bogen ud fra noterne :-) Sidetal: 126.

Uploader

Selma Pizovic
26.08.2015


Sikkerhed i fordringer

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noterne er udarbejdet efter bogen sikkerhed i fordringer. Noterne er skrevet ud/af fra bogen som jeg selv har brugt til min egen eksamen med stor succes. Noterne indeholder alle de relevante kapitler fra bogen der blev anvendt til undervisningen i faget. Se eventuelt uddrag af noten, hvorved der findes en indholdsfortegnelse der gør det let at navigere rundt i dokumentet og i bogen. Derudover indeholder noterne samme afsnit og tal fra bogen så hvis der er noget man vil finde i bogen er det let at slå op i bogen ud fra noterne :-) Sidetal: 96.

Uploader

Selma Pizovic
26.08.2015


Tredjemandskonflikter

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noterne er udarbejdet efter uddraget Tredjemandskonflikter der bliver uploadet på blackboard med tilhørende opgaver til faget. Noterne er skrevet ud/af fra bogen som jeg selv har brugt til min egen eksamen med stor succes. Noterne indeholder alle de relevante kapitler fra bogen der blev anvendt til undervisningen i faget. Se eventuelt uddrag af noten, hvorved der findes en indholdsfortegnelse der gør det let at navigere rundt i dokumentet og i bogen. Derudover indeholder noterne samme afsnit og tal fra bogen så hvis der er noget man vil finde i bogen er det let at slå op i bogen ud fra noterne :-) Sidetal: 34.

Uploader

Selma Pizovic
26.08.2015


Almindelig forvaltningsret

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noterne er udarbejdet efter bogen Almindelig forvaltningsret. Noterne er skrevet ud/af fra bogen som jeg selv har brugt til min egen eksamen med stor succes. Noterne indeholder alle de relevante kapitler fra bogen der blev anvendt til undervisningen i faget. Se eventuelt uddrag af noten, hvorved der findes en indholdsfortegnelse der gør det let at navigere rundt i dokumentet og i bogen. Derudover indeholder noterne samme afsnit og tal fra bogen så hvis der er noget man vil finde i bogen er det let at slå op i bogen ud fra noterne :-) Sidetal: 161.

Uploader

Selma Pizovic
26.08.2015


Noter til Understanding the CISG

Uddannelse: HA(jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noter til den del af "Understanding the CISG", som er pensum i faget International trade law and international private law. Altså fra kapitel 1 til og med kapitel 6. I noterne er paragrafferne markeret med orange i et forsøg på at give et bedre overblik. Og af samme årsag er der forsøgt at markere vigtige afsnit med forskellige highlightende farver.

Uploader

Jberg2600
25.05.2016


Folkeret - noter/dispositioner

Uddannelse: BA(jur) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Folkerets noter opstillet i punktform, således de ligeledes kan anvendes som dispositioner til mundtlig eksamen. Indeholder bl.a. dispositioner vedrørende statsansvar, territorium, grundlæggende principper, retskilder mv.

Uploader

usr2zg2A8Iq5J
04.06.2019


Sikkerhed i fordringer

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noter til sikkerhed i fordringer

Uploader

usr3gsEAmGs91
24.01.2020


Sikkerhed i løsøre

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noter til sikkerhed i løsøre

Uploader

usr3gsEAmGs91
24.01.2020


Noter til digital tinglysning

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noter til digital tinglysning - SDU Pensum: Peter Mortensen, 2 udg.: Digital tinglysning for studerende.

Uploader

usr3gsEAmGs91
24.01.2020


Spotspørgsmål - besvaret til juridisk metode

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet Odense

Spotspørgsmål - besvaret til juridisk metode. Spørgsmål og svar delt op i kapitler, med fyldestgørende svar og referencer til loven / sidetal. En rigtig god måde at få Juridisk Metode under huden på, og fantastisk at slå op i undervejs.

Uploader

usr3gsEAmGs91
24.01.2020


Loading...