Rikke Schwartz (2011). Den psykologiske undersøgelse af børn. København: Hans Reitzels forlag. Preview 6 out of 53 pages


Beskrivelse:

Bogen blev brugt til faget pædagogisk psykologi på syddansk universitet i 2014. Gode udførlige og overskuelige noter i punktform til alle bogens 13 kapitler. Vi har i vores læsegruppe hver taget noter til en del af bogen og delt noterne med hinanden så vi ikke har behøvet at læse hele bogen. Noterne kan bruges som alternativ til at læse dele af, eller hele bogen selv, eller som opslagsværk eller repetition inden eksamen hvis du selv læser bogen, men ikke kan nå også at tage noter. Sidetal: 53

Loading...