Akutelle politologisk problemstillinger Preview 4 out of 41 pages


Beskrivelse:

Dette er noter til det kursus, som man har på første semester og som munder ud i en eksamensopgave. Noterne omfatter læst materiale såvel som noter taget under forelæsningen, det vil fremgå i dokumententet hvornår noterne er taget..

Loading...