Søgeresultater


Her er hvad vi fandt...

Noter til Sikkerhed i fast ejendom

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Peter Mortensen, Sikkerhed i fast ejendom. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
09.06.2016


Noter til sikkerhed i løsøre + sikkerhed i fordringer

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af; Anders Ørgaard, Sikkerhed i løsøre og Nis Jul Clausen, Sikkerhed i fordringer. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bøgerne, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
09.06.2016


Noter til Understanding the CISG

Uddannelse: HA(jur.) Universitet: Syddansk Universitet Odense

Noter til den del af "Understanding the CISG", som er pensum i faget International trade law and international private law. Altså fra kapitel 1 til og med kapitel 6. I noterne er paragrafferne markeret med orange i et forsøg på at give et bedre overblik. Og af samme årsag er der forsøgt at markere vigtige afsnit med forskellige highlightende farver.

Uploader

Jberg2600
25.05.2016


Kreditsikring - Kreditorforfølgning

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Bo Von Eyben, Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret, nyeste udgave. Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
18.03.2016


Selskabsret - Selskabsformerne - Noter

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af: Noe Munck & Lars Kristensen, "Selskabsformerne". Der er tale om grundige noter til hele pensum, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
23.02.2016


Digital tinglysning, tingsret

Uddannelse: Jura Universitet: Københavns Universitet

Noterne er skrevet ud fra Peter Mortensens bog "Digital tinglysning for studerende", som omhandler tinglysning af fast ejendom. Bogen er pensum for kursusfaget tingsret, som ligger på 3. semester af bacheloruddannelse på Københavns Universitet. Noterne følger bogen slavisk og anvender bogens overskrifter. Noterne er skrevet ud fra kapitelerne: 2, 3 og 4.

Uploader

Sarah
29.01.2016


Hovedopgave. Økonomistyring i praksis

Uddannelse: Enkelt fag Universitet: CPH Business

Dette er mit afsluttende projekt i faget "Økonimistyring i praksis". Vejleder: Benjamin Feldman CPH Business Antal tegn: 11.895 MAJ, 2014 KARAKTER: 12

Uploader

Gummer
08.01.2016


Forvaltningsret

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noterne er udarbejdet efter bogen "Almindelig Forvaltningsret". Noterne indeholder lovene, som bliver brugt i bogen og er selvfortolket. Der er bl.a. Grundloven, Kommunestyrelsesloven, Persondataloven, Forvaltningsloven, Ombudsmandsloven, Offentlighedsloven og Tvangsindgrebsloven. Dokumentet indeholder også en lille glosar af de forskellige begreber, der bliver brugt i bogen.

Uploader

cleabach
12.12.2015


Retsvidenskabsteori - noter til hele pensum

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter til retsvidenskabsteori på AAU. Noterne er udarbejdet på baggrund af bogen "Retsvidenskabsteori (2014)" af Carsten Munk-Hansen og suppleret med forelæsninger af samme. God fornøjelse.

Uploader

Nadjanatalie
06.12.2015


Erstatningsret - Formueret I

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Universitet: Aalborg Universitet

En samlet kompendium ud fra pensum i 1. semester - Formueret I på AAU. Der er forklaret de fleste af begreber, der bliver brugt til faget.

Uploader

cleabach
26.11.2015


Loading...