Search results


This is what we found...

Noter til Almen Statskundskab - Aarhus Universitet.

Line of education: Statskundskab (bachelor) Univesity: Aarhus Universitet

Super noter til Almen Statskundskab 55 siders udtømmende noter og vigtige pointer til faget på 4.semester på Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet. Notesamlingen giver en en grundig og overskuelig gennemgang af fagets vigtigste linjer og pointer i de forskellige emner. Notesamlingen er systematisk og pædagogisk opbygget så man nemt kan for et overblik over det vigtigste fra de forskellige emner, teorier og teoretikere. Indeholder først 1) noter til alle dele af pensum og 2) noter opdelt efter teori

Uploader

usr3m2KYG0Mnv
14.09.2020


Dispositioner til Formueret II

Line of education: Jura Univesity: Aalborg Universitet

Dispositioner til Formueret II på 4. semester af jurauddannelsen på AAU - kan dog sagtens bruges på andre uddannelsesinstitutioner. Hver disposition indeholder samtlige hovedpunkter i fagene Køberet, Obligationsret I, Indledende tingsret og International privatret og kan bruges til den skriftlige eksamen såvel som den mundtlige eksamen.

Uploader

usre16otc8cj6
12.09.2020


Organisational Behaviour noter

Line of education: International Business Univesity: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet notesamling inklusive forelæsninger og tekstbogs kapitler. Derudover separate afsnit, der giver overblik over key terms samt key models and theories under hvert emne.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


International Business Strategy noter

Line of education: International Business Univesity: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet 229 siders notesamling inklusive alle forelæsninger, læsninger (artikler) og øvelsestimer.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


International Business Law noter

Line of education: International Business Univesity: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet overblik over International Business Law inklusive relevante begreber, tabeloversigt over artikler og paragraffer, samt beskrivelse af lovsamlinger.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


International Business Law forelæsning noter

Line of education: International Business Univesity: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet 92 siders notesamling af alle forelæsninger i International Business Law.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


Industrial Organisational Analysis noter

Line of education: International Business Univesity: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet notesamling med overblik over alle forelæsninger og alle kapitler i pensum.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


Global Supply Chain Management noter

Line of education: International Business Univesity: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet notesamling på 88 sider, der dækker forelæsninger, tekstbogen, samt artiklerne.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


Corporate Finance komplet notesamling

Line of education: International Business Univesity: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

216 siders udtømmende noter inklusive formelsamling, gennemgang af øvelser med svar, begrebsoversigt, samt komplette noter baseret på forelæsninger og bogen "Fundamentals of Corporate Finance" (Brealey, Myers, Marcus).

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


Noter til Sammenlignende Statskundskab - Aarhus Universitet. Komplet 150 siders notesamling med både overskuelige og dybdegående noter, samt noter til alle holdtimer

Line of education: Statskundskab (bachelor) Univesity: Aarhus Universitet

150 siders udtømmende noter og vigtige pointer til faget Sammenlignende Statskundskab, 3.semester 2019, på Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet. Notesamlingen giver en en grundig og overskuelig gennemgang af fagets vigtigste linjer og pointer i de 14 forskellige emner. Notesamlingen er systematisk og pædagogisk opbygget så man nemt kan for et overblik over det vigtigste fra de forskellige emner, teorier og teoretikere. Samtidigt gives der tips til selve eksamensbesvarelsen. Notesamlingen indeholder følgende: 1) Noter til alle holdtimer, 2) Udførlige og dybdegående noter til hele pensum, 3) Systematisk overblik over de forskellige variable og deres sammenhænge med andre variable, 4) Noter til forskellige årsager til alle relevante variable

Uploader

usr3m2KYG0Mnv
27.08.2020


Loading...