Search results


This is what we found...

Basismat 2 eksamenssæt + løsninger

Line of education: Diploming. Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Ballerup (sommer) Univesity: Danmarks Tekniske Universitet

Dette er et dokument med forskellige tidligere eksamenssæt. samt løsningerne til sættene.

Uploader

usraVjVUGLmjd
31.07.2022


Statistik

Line of education: Professionsbachelor i finans Univesity: IBA Kolding

Statistik - brugt på professionsbachelor i finans

Uploader

usrrFThWCGlw2
25.07.2022


Finansiering - Formler (guldnoter)

Line of education: Almen erhvervsøkonomi Univesity: Aarhus Universitet

Disse er mit overblik over diverse formler fra faget finansiering på HA alm 4. semester. Dokumentet indeholder alle formler fra pensum samt diverse brugbare variationer af disse.

Uploader

usr3R77MijVOC
24.07.2022


Strategi - noter

Line of education: Cand. Merc. Univesity: SDU

Noter skrevet ud fra bogen "Strategy" af Bob de Wit

Uploader

usrrFThWCGlw2
24.07.2022


Organisation flow and business

Line of education: Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing (Herning) Univesity: Aarhus Universitet

Introduction til faget operational and quality management på studiet Global Management and Manufacturing. Noterne omhandler følgende emner på engelsk: supply, demand, transforming and transformed processes, types of organisations, operation culture, stakeholders analysis and prefomance objective

Uploader

usrI3eilPx6du
15.06.2022


EU-ret noter

Line of education: Jura Univesity: Syddansk Universitet Odense

Udførlige noter til faget EU-ret. Indholdsfortegnelse der dækker alle 58 sider. Dækker emnerne kompetence, hjemmel, retskilder, TEU, TEUF, institutioner, forrang, EU's charter, medlemsstaternes erstatningspligt, direkte virkning, fri bevægelighed, varer, arbejdskraft, unionsborgeren, opholdsdirektivet, retsforbeholdet, tjenesteydelser, etableringsretten og eksamenstips.

Uploader

usrvXITE4oQkE
27.05.2022


Familie- arveret

Line of education: Jura Univesity: Syddansk Universitet Odense

Udførlige noter til bogen "Familie- og arveret" af Godsk Pedersen (2018). Opdelt efter kapitel. 18 sider.

Uploader

usrvXITE4oQkE
27.05.2022


Forfatningsret

Line of education: Jura Univesity: Syddansk Universitet Odense

Udførlige noter til faget forfatningsret. Der er 97 sider og de er opdelt efter emne med indholdsfortegnelse, så der let kan slås op. Løbende eksamenstips fra underviser. Emner: Grundloven, den udøvende magt, den lovgivende magt, den dømmende magt, magtadskillelsen, lovgivningsprocessen, national og international ret, grundlæggende rettigheder, herunder EMRK.

Uploader

usrvXITE4oQkE
27.05.2022


Biokemi

Line of education: There is no faculty match for chosen University above Univesity: There is no university match

Biokemi rapport, denne fik jeg 12 for, vil du gerne have 12 så skriv denne rapport om. Den er til landbrugs uddannelsen men kan bruges til meget mere, den indeholder de basiske informationer man skal vide, i: periodiske system, molekyler, neutralisering, ensilage, tørstof og aske, kalkning. der er 10 sider, værsgo og blive klog.

Uploader

usrSrxRtGIQVp
23.05.2022


Skatteret - Erhvervsskat

Line of education: professionsbachelor i finans Univesity: Erhvervsakademi Kolding

25 siders udførlig gennemgang af skatteret. Undervisningen er fra Finansbachelor-uddannelsen. God og overskuelig indholdsfortegnelse Mange overskrifter og grafiske forklaringer

Uploader

usrpwuQgnOivv
21.05.2022


Loading...