Retshistorie, almen retslære og retssociologi


Retshistorie, almen retslære og retssociologi

Retsfilosofi

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Omfattende noter i Retsfilosofi, 1. semester, for HA(Jur.)/Jura. Noterne er udarbejdet af en elev på 3. semester, HA(Jur.). Alle rettigheder forbeholdt. Sidetal: 29

Uploader

zaharovzarko
23.08.2013


Jura - Retshistorie

Uddannelse: Jura Universitet: Århus universitet

Dette er en emneoversigt til faget retshistorie. Noterne er taget fra retshistoriebogen, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013. Noterne er opdelt i emner, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op, samt når man sidder og skal skrive sin opgave til eksamen. Jeg brugte dem selv meget til min eksamen. Der er 30 sider.

Uploader

camillajoeker
04.01.2015


Jura - Retslære

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Nem og overskuelig oversigt over retsfilosoffer og hvilke filosofiske retninger, de henhører under (f.eks. retspositivismen). Jeg brugte selv oversigten til min eksamen i retslære på 3. semester på Aarhus Universitet. Der er 17 sider i dokumentet.

Uploader

camillajoeker
10.06.2016


Loading...