1 & 2 semester


1 & 2 semester

Domsregister til EU-ret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Register over vigtig retspraksis - super opslagsværk til den skriftlige eksamen - der ligger rigtig mange timer i dette opslagsværk

Uploader

usr3gsEAmGs91
24.01.2020


Dispositioner til Formueret I

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Dispositioner til Formueret I på 1. semester af jurauddannelsen på AAU - kan dog sagtens bruges på andre uddannelsesinstitutioner. Hver disposition indeholder samtlige hovedpunkter i fagene Aftaleret og Erstatningsret og kan bruges til den skriftlige eksamen såvel som den mundtlige eksamen.

Uploader

usre16otc8cj6
26.01.2020


american culture and society

Uddannelse: Engelsk Universitet: Aalborg Universitet

Samling af noter til American culture and society. Hurtigt og effektivt redskab til at kunne forstå hvad selveste faget indeholder. Indeholder: Slavery, gender, society, nations, exceptionalisme, history, Native americans, African americans, Women, Crime.

Uploader

usrWX0ppKgKJ1
03.02.2020


Udregning og gennemgang af eksamensopgaver - Mikroøkonomi

Uddannelse: Erhvervsøkonomi, HA Universitet: SDU slagelse

Stor samling af forskellige gamle eksamensopgaver som løses of forklares. Opgaverne består af hele mikroøkonomi pensum.

Uploader

usrbxrWKWKoAs
05.06.2020


Udregninger og gennemgang af gamle eksamensopgaver - Mikroøkonomi

Uddannelse: Erhvervsøkonomi, HA Universitet: SDU slagelse

Stor samling af forskellige eksamensopgaver som løses og forklares. Opgaverne består af hele mikroøkonomi pensum - monopol, strategi, investering osv.

Uploader

usrbxrWKWKoAs
12.06.2020


Udregninger og gennemgang af gamle eksamensopgaver i mikroøkonomi

Uddannelse: Erhvervsøkonomi, HA Universitet: SDU slagelse

Stor samling af forskellige eksamensopgaver som udregnes og gennemgås. Opgaverne består af hele mikroøkonomi pensum - monopol, strategi, investering osv.

Uploader

usrbxrWKWKoAs
12.06.2020


Cost and Management Accounting

Uddannelse: Accounting, Strategy and Control (ASC) Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

En nem gennemgang, med OVERSKUELIGE udregninger, nemme formler m.m af faget "Cost and Management Accounting ". Nedenstående har jeg skrevet nogle af de emner noterne kommer ind på. Derudover er der flere cases, hvor du som læser kan få et indblik i hvordan man anvender det teoretiske. - Job-order, process costing, absorption costing, activity based costing & time-driven activity based costing - Udregningen af predetermined overhead rates og under/over-applied overhead - FIFO, weighted average, LIFO - CVP-analyse & Breakeven point - The whale curve - Relevant & Irrelevant costing - Budgeting & Flexible budgeting - Performance measures & the 4 responsibility centers - The balanced scorecard (BSC)

Uploader

usr1RcrVlYymA
12.01.2021


Accounting and Control - Everything you need for the exam

Uddannelse: Accounting, Strategy and Control Universitet: Copenhagen Business School

En LET OG OVERSKUELIG disposition over alle 13 emner der kan trækkes til EKSAMEN. Hvert emne er opstillet med pro's, con's og en diskussion/perspektivering til cases fra timerne. Nedenstående vil blive gennemgået: - Transfer-pricing (market, variable, full-cost, negotiated, cost-plus) - The purpose of Line item budgeting - The purpose of Budget lapsing - The purpose of budgeting - The purpose of using budget-targets - Kaplan's 3 metoder til at allokere cost - Gronik's OFA (and it's problems) - Jensens model (and it's problems) - The 4 steps in decision making - Joint cost, splitoffcost and allokering med NRV (Net realizable value) - The incentive to overproduce

Uploader

usr1RcrVlYymA
26.01.2021


Almen kemi opgaver

Uddannelse: Diplomingeniør Kemi- og bioteknologi Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten består af en besvarelse til 4 følgende eksamenssæt: Efterår 2014, Efterår & Forår 2015, Efterår 2016. Maple files haves, hvis det ønskes.

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Formelsamling-Uorganisk-kemi del 2

Uddannelse: Civilingeniør i Kemi og Bioteknologi (bachelor) Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten giver en forklaring og løsninger af pensummets emner. Del 2

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Fysik formelsamling 2018

Uddannelse: Kemi Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten består af dybdegående forklaringer af pensummets emner, der følger eksempler også.

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Eksamensopgaver

Uddannelse: Diploming. Kemi- og bioteknologi Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Løste eksamensopgaver

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Formelsamling-maple fysisk kemi

Uddannelse: Diploming. Kemi (kemiteknik) Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Består af dybdegående forklaring og eksempler af kursets indhold.

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Materialelære del 1

Uddannelse: Diploming. Kemi- og bioteknologi Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten består af forklaring og beregning samt løsning til 3 eksamenssæt.

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Loading...