Copenhagen Business School - Handelshøjskolen


Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Eksternt regnskab

Uddannelse: HD/HA Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter kombineret af undervisning fra hhv. CBS og Syddansk Universitet i eksternt regnskab. Udarbejdet på baggrund af bøger, PP og undervisning. Så vidt muligt inddraget modeller. Inddelt i områder ift. pensum. 60 sider.

Uploader

HD.tp
28.03.2016


Erhvervsøkonomi

Uddannelse: HD/HA Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter kombineret af undervisning fra hhv. CBS og Syddansk Universitet i erhvervsøkonomi. Udarbejdet på baggrund af bøger, PP og undervisning. Så vidt muligt inddraget modeller. Både dansk og engelsk. Inddelt i områder ift. pensum. 76 sider.

Uploader

HD.tp
28.03.2016


Økonomistyring

Uddannelse: HD/HA Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter kombineret af undervisning fra hhv. CBS og Syddansk universitet i økonomistyring. Udarbejdet på baggrund af bøger, PP og undervisning. Så vidt muligt inddraget modeller. Mange eksempler. Inddelt i områder ift. pensum. 62 sider.

Uploader

HD.tp
28.03.2016


Erhvervsøkonomisk metode

Uddannelse: HD/HA Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter fra undervisning på CBS i erhvervsøkonomisk metode. Udarbejdet på baggrund af bøger, PP og undervisning. Så vidt muligt inddraget modeller. Inddelt efter forskellige bøger og pensumliste. Kvantitativ og kvalitativ metode. Inddelt i områder ift. pensum. 37 sider.

Uploader

HD.tp
29.11.2015


Samfundsøkonomi/makroøkonomi

Uddannelse: HD/HA Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter kombineret af undervisning fra hhv. CBS og Syddansk Universitet i samfundsøkonomi. Udarbejdet på baggrund af bøger, PP og undervisning. Så vidt muligt inddraget modeller. Inddelt efter forskellige bøger og pensumliste. Både dansk og engelsk. Makroøkonomi. Inddelt i områder ift. pensum. 62 sider.

Uploader

HD.tp
28.03.2016


Strategi/strategisk ledelse

Uddannelse: HD/HA Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter kombineret af undervisning fra hhv. CBS og Syddansk Universitet i strategi og strategisk ledelse. Udarbejdet på baggrund af bøger, PP og undervisning. Så vidt muligt inddraget modeller. Inddelt efter forskellige bøger og pensumliste. Inddelt i områder ift. pensum. 30 sider.

Uploader

HD.tp
29.11.2015


Erhvervsret

Uddannelse: HD/HA mv. Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter fra undervisning på CBS i erhvervsret og udvidet erhvervsret. Udarbejdet på baggrund af bøger, PP og undervisning. Så vidt muligt inddraget modeller. Inddelt efter forskellige bøger og pensumliste. Erhvervsjura. Inddelt i områder ift. pensum. 65 sider.

Uploader

HD.tp
28.03.2016


Text and production

Uddannelse: Engelsk og organisationskommunikation Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Disse er mine noter i faget "Text and text production", skrevet på engelsk. Yderst brugervenlige.  Sidetal: 36 Ordtal: 6487    

Uploader

maria.winther.10
01.04.2014


Organizational behaviour

Uddannelse: Engelsk og organisationskommunikation Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Mine noter i organisations adfærd (Organizational behaviour). Noterne er på engelsk, som faget og fagets bog, men forståelige og yderst brugbare til eksamen. Se evt. uddrag. Sidetal: 29 Ordtal: 4940    

Uploader

maria.winther.10
01.04.2014


Erstatningsret

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter til erstatningsret med overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Noter kommer omkring alt fra det grundlæggende ved erstatningsretten, til en gennemgang af de forskellige erstatningsbetingelser mm. Se nærmere i indholdsfortegnelsen i uddraget.

Uploader

MarkHBjorn
03.06.2014


Videnskabsteori - skema med alle paradigmerne.

Uddannelse: BA Europæisk Business Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noten er et skema, hvori 11 forskellige paradigmer bliver gennemgået med deres hovedpointer, teoretikere, epistemologi og ontologi (og lejlighedsvis metode). Skemaet giver et fantastisk overblik over mange komplicerede teorier og paradigmer, som skal behandles i faget videnskabsteori og metode, som jo er obligatorisk på alle uddannelser - derfor er disse noter af værdi for alle! - især dem som står over for at skulle påbegynde faget, eller for dem, som skal til eksamen og har brug for et simpelt og overskueligt overblik. Jeg lavede selv dette skema i forbindelse med mit mundtlige forsvar af et essay i faget videnskabsteori og metode på 4. semester af mit studie. Jeg fik 12. Samlet set behandles følgende paradigmer: positivisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, socialkonstruktivisme, Luhmanns systemteori, Marxisme, Kritisk teori, Hermeneutik, Semiotik, Empirisk Fænomenologi og Postmodernisme. Også et KORT afsnit om Thomas Kuhn og paradigmeskift. OBS. Den yderste rubrik til højre er noter, som jeg brugte til vores specifikke case, der omhandlede radikalisering af unge islamister. Har man valgt netop dét emne, vil disse noter formentlig være mere end guld værd, og forhåbenligt være brobygger til en rigtig god karakter!

Uploader

niol13ad
25.06.2015


Game Theory and Applied Econometrics - Noter til bogen/kompediet

Uddannelse: Cand.merc.jur Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Dette notesæt indeholder noter til størstedelen af kompediet fra CBS 2016. Faget er taget i efteråret 2016, og der kan derfor være visse tekster der er skiftet ud siden, men grundprincipperne for faget burde være de samme.

Uploader

Jberg2600
16.11.2018


Game Theory and Applied Econometrics - Noter til undervisningen

Uddannelse: Cand.merc.jur Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Dette notesæt indeholder noter fra samtlige forelæsninger i faget. Det er på 72 sider og er beskrevet grundigt, og indeholder samtidig henvisninger til noterne fra bogen. Helt klart et kig værd.

Uploader

Jberg2600
16.11.2018


Ha(it) CBS til faget "Hvordan organisationer fungerer"

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.) Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Denne PDF fil opsamler noter til faget "Hvordan organisationer fungerer" der rækker sig over 2 semestre. Noten giver et godt overblik og hjælper med at komprimere en 494 siders bog, der omhandler virksomheder og deres tilværelse i samfundet, helt ned til 60 brugbare sider. Noterne er yderst nødvendige for den afsluttende eksamen.

Uploader

usrzsDyoM14G4
14.07.2019


Virksomhedsøkonomi 1.semester CBS

Uddannelse: Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.) Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Denne noter indeholder formler og begreber til faget virksomhedsøkonomi (som består af Makroøkonomi, mikroøkonomi og erhvervsøkonomi) Disse begreber og formler kan give en bedre forståelse for fagets betydning og sammenhængen mellem de forskellige begreber. Dette kan gøre at du som studerende sparer en masse penge ved at reducere antallet af dine betalte kursuser (bla. ASPIRI).

Uploader

usrzsDyoM14G4
14.07.2019


Corporate Finance komplet notesamling

Uddannelse: International Business Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

216 siders udtømmende noter inklusive formelsamling, gennemgang af øvelser med svar, begrebsoversigt, samt komplette noter baseret på forelæsninger og bogen "Fundamentals of Corporate Finance" (Brealey, Myers, Marcus).

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


Global Supply Chain Management noter

Uddannelse: International Business Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet notesamling på 88 sider, der dækker forelæsninger, tekstbogen, samt artiklerne.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


Industrial Organisational Analysis noter

Uddannelse: International Business Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet notesamling med overblik over alle forelæsninger og alle kapitler i pensum.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


International Business Law forelæsning noter

Uddannelse: International Business Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet 92 siders notesamling af alle forelæsninger i International Business Law.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


International Business Law noter

Uddannelse: International Business Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Komplet overblik over International Business Law inklusive relevante begreber, tabeloversigt over artikler og paragraffer, samt beskrivelse af lovsamlinger.

Uploader

usrArrtjgkfvW
06.09.2020


Loading...