Global Supply Chain Management noter


Uddrag af noten visning ikke muligt da filen ikke er en PDF fil

Beskrivelse:

Komplet notesamling på 88 sider, der dækker forelæsninger, tekstbogen, samt artiklerne.

Loading...