Organisational Behaviour noter


Uddrag af noten visning ikke muligt da filen ikke er en PDF fil

Beskrivelse:

Komplet notesamling inklusive forelæsninger og tekstbogs kapitler. Derudover separate afsnit, der giver overblik over key terms samt key models and theories under hvert emne.

Loading...