HA (Alm) - Matematik - Besvarelser til tidligere års eksaminer Preview 4 out of 40 pages


Beskrivelse:

Her er besvarelser/udregninger på samtlige opgaver fra de sidste 3 års eksaminer (2018 - 2020) i Matematik for HA Alm. Besvarelserne er inddelt efter hvilken typeopgave der er tale om og der er lavet lige så mange mellemregninger som det forventes i en eksamenssituation.

Loading...