Søgeresultater


Her er hvad vi fandt...

Noter til respiration

Uddannelse: Sygeplejerske København N Universitet: Københavns Professionshøjskole

Noter om respiration og lunger

Uploader

usrXWKtQ23uJ9
17.05.2022


Noter til Kredsløb

Uddannelse: Sygeplejerske København N Universitet: Københavns Professionshøjskole

Gode noter om kredsløbet

Uploader

usrXWKtQ23uJ9
17.05.2022


Finansiering / Corporate Finance

Uddannelse: HA Almen Erhversøkonomi Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Sælger disse klasse noter der er blev brugt i forbindelse med faget finansiering, men som sagtens kan bruges til fagets engelske versioner: Corporate Finance, da formler mv. er identiske ligesom pensum. Noter består både af teoriforklaringer, eksempler, samt alle de nødvendige formler samt eksempler på anvendelse af disse for forståelse af brugen af dem. Det er vigtigt med en masse formler og metoder til at klare sig igennem, hvilket er det som disse noter gør meget brug af samt en teoribegrundelse for formlerne og deres anvendelse.

Uploader

usrymyaOMo0se
26.04.2022


Regnskabsanalyse

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

En grundig og udførlig gennemgang af regnskabsanalyse. Indeholder skriftlige beskrivelse/forklaring af alle vigtige nøgletal. Derudover er alle formlerne til nøgletallene opstillet meget overskueligt. Indeholder formler til både handels- og produktionsvirksomheder, samt børsnoterede selskaber.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Markedsføringsret

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Gennemgang af markedsføringsret. Der er både skriftlige forklaringer, samt dertilhørende paragraffer og vigtige regler fra markedsføringsloven.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Erstatningsret - Jura

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Udførlig gennemgang af erstatningsretten og reglerne i Erstatningsaftaleloven EAL.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Aftaleret - Jura

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Meget grundig og udførlige noter til aftaleret. Indeholder skriftlige beskrivelser, samt en masse relevante paragraffer fra aftaleloven.

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Statistik - Finans

Uddannelse: professionsbachelor i finans Universitet: Erhvervsakademi Kolding

Notater som indeholder både beskrivelser i flydende sætninger, men samtidig fremgangsmåder ved hjælp af formler mv. Der er noter til: - Hypoteseprøvning - Model for ét gennemsnit - Model for én standardafvigelse - Parvis sammenligning - Lineær regression - Multipel lineær regression - Test for 2 gennemsnit - Test for 2 standardafvigelser

Uploader

usrpwuQgnOivv
25.04.2022


Tidligere eksamenssæt samt løsninger fra kursus 01920 BasisMat 2

Uddannelse: Diplomingeniør Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

En samling af tidligere eksamenssæt efterfulgt af løsninger til disse.

Uploader

usrfczpOyv3Oa
17.03.2022


Notater til 62014 Grønt Entreprenørskab på DTU

Uddannelse: Diplomingeniør Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Notaterne dækker over hele pensum i faget med henblik på en mundtlig eksamen.

Uploader

usrfczpOyv3Oa
17.03.2022


Loading...