Søgeresultater


Her er hvad vi fandt...

Fysik formelsamling 2018

Uddannelse: Kemi Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten består af dybdegående forklaringer af pensummets emner, der følger eksempler også.

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Formelsamling-Uorganisk-kemi del 2

Uddannelse: Civilingeniør i Kemi og Bioteknologi (bachelor) Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten giver en forklaring og løsninger af pensummets emner. Del 2

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Formelsamling-Uorganisk-kemi del 1

Uddannelse: Civiling. Kemi og bioteknologi (Esbjerg) Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten består af teoretiske forklaring og løsninger til pensummets emner. Del 1

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


Almen kemi opgaver

Uddannelse: Diplomingeniør Kemi- og bioteknologi Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Noten består af en besvarelse til 4 følgende eksamenssæt: Efterår 2014, Efterår & Forår 2015, Efterår 2016. Maple files haves, hvis det ønskes.

Uploader

usrgAf8K0VJLJ
11.01.2022


1 interne mundtlige eksamen

Uddannelse: Finansøkonom (København Nord), Kongens Lyngby Universitet: CPH Business

Det er noter til 1 interne eksamen hvilket udgør 4 fag som er mikrøknomi, erhvervsøkonomi, statistik og metode Jeg fik 12 i denne mundtlige eksamen mikro begreber: økonomiske grundantagelser, markedsmekanismen, elasticitet, konkurrence, produktion etc. eø: investeringsmetode (annuitet, pay back ), finansiering statistik: deskriptiv, normalfordeling, skalatyper, positionsmål, frihedsgrader, hypotesetest, beregning af åop, kapital metode: afgrænsning, validitet og reabilitet, datatyper, spørgeskemas metoder

Uploader

usrgPiOFMLcph
10.01.2022


1 interne --> mikroøkonomi, EØ, Statistik og metode

Uddannelse: Finansøkonom (København Nord), Kongens Lyngby Universitet: CPH Business

Det er noter til 1 interne eksamen hvilket udgør 4 fag som er mikrøknomi, erhvervsøkonomi, statistik og metode Jeg fik 12 i denne mundtlige eksamen mikro begreber: økonomiske grundantagelser, markedsmekanismen, elasticitet, konkurrence, produktion etc. eø: investeringsmetode (annuitet, pay back ), finansiering statistik: deskriptiv, normalfordeling, skalatyper, positionsmål, frihedsgrader, hypotesetest metode: afgrænsning, validitet og reabilitet, datatyper, spørgeskemas metoder

Uploader

usrgPiOFMLcph
10.01.2022


Anatomi og fysiologi - hud og væv

Uddannelse: Sygeplejerske, Esbjerg Ø Universitet: PH UC Syddanmark Esbjerg - Haderslev

Noter indeholdende information omkring huden og vævet herunder; vævstyper, kirtler, sanser, væskedepoter, bindevævsceller, tryksår og latinske ordforklaringer. der er også studiespørgsmål der kan besvares hvis man ønsker dybde i sin læring.

Uploader

usrKSFfAvD8Fq
02.11.2021


Anatomi og fysiologi celler

Uddannelse: Sygeplejerske, Esbjerg Ø Universitet: PH UC Syddanmark Esbjerg - Haderslev

noter af 12 sider indeholdende latinske begreber og fagudtryk, cellers opbyggelse, funktioner, omgivelser. indeholder ordforklaringer samt opgaver man kan lave hvis man vil øve det i dybden.

Uploader

usrKSFfAvD8Fq
02.11.2021


Farmakologi medicineringsprocessen

Uddannelse: Sygeplejerske, Esbjerg Ø Universitet: PH UC Syddanmark Esbjerg - Haderslev

Medicineringsprocessen indeholdende ordinationsområder, krav til ordinationer, administrationsansvaret, ordinationsudtryk og afministrationsområderne.

Uploader

usrKSFfAvD8Fq
02.11.2021


Makroøkonomi

Uddannelse: HA Almen Erhversøkonomi. Universitet: Aalborg Universitet

Disse noter gav mig 12 til eksamen i foråret 2021 Gennemgang af alle modeller med eksempler: Ligevægtsmodel for varemarkedet Eksempel: ekspansiv finanspolitik (G stiger) Multiplikatoreffekten i varemarkedsmodellen Eksempel: ekspansiv finanspolitik (G stiger) IS-kurven Hvad sker der, hvis renten falder? ISLM-modellen (lukket økonomi) -Eksempel: Pengepolitik i ISLM-modellen -Eksempel: Finanspolitik i ISLM-modellen Varemarkedsmodellen (åben økonomi) -Varemarkedsmodellen (åben) eksempler -Eksempel: pengepolitik ISLM-modellen (åben økonomi) ISLM-modelle (åben) eksempler

Uploader

usrCurYWiEZWB
22.10.2021


Loading...