Søgeresultater


Her er hvad vi fandt...

Organisation med Videnskabsteori

Uddannelse: Erhvervsøkonomi HA Universitet: SDU - Odense

Noter til Organisational-Behaviour-5.-ed.

Uploader

josh12
10.09.2018


Erhvervsret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Der gennemgås de grundlæggende love samt tilhørende opgaver i erhvervsret. De tilhørende opgaver er til at finde i "Erhvervsretlig opgavesamling"

Uploader

Tilbetekin
11.06.2018


Skabelon til Finansiering, Investering og Virksomhedsstrategi

Uddannelse: Oecon Universitet: SDU

Excelark med skabeloner til alt i FIV. Plug and play. Indtast blot de værdier du får oplyst i opgaven, ind i skabelonen, og tryk enter.

Uploader

josh12
05.02.2018


Forvaltningsret - arbejdsmarkedsret noter

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter til Arbejdsmarkedsret m. udførelige noter pensum på AAU. Der er indledningsvist en overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Brug evt. søgefunktionen til at finde det begreb, som du leder efter. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 111 sider. indeholder noter til arbejdsmarkedsretten generelt, systemets opbygning, to materielle retsområder (sygedagpenge og uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse), sagsoplysning, sagsbehandling og kompetence og kontrol.

Uploader

maysumsattar2568
31.01.2018


Familieret noter

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter til Familieret m. udførelige noter fra "Familieret" af Nørgaard, Irene, Caroline Adolphsen og Eva Naur (2. udgave). Der er indledningsvist en overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Brug evt. søgefunktionen til at finde det begreb, som du leder efter. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 31 sider.

Uploader

maysumsattar2568
27.01.2018


Noter til strafferettens specielle del

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter til Strafferet m. udførelige noter fra Strafferettens specielle del af Waaben og Lars Bo Langsted (6. udgave). Der er indledningsvist en overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Brug evt. søgefunktionen til at finde det begreb, som du leder efter. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 133 sider.

Uploader

maysumsattar2568
11.01.2018


Noter til strafferettens almindelige del

Uddannelse: BA(jur) Universitet: Aalborg Universitet

Noter til Strafferet m. udførelige noter fra Strafferettens almindelig del (Ansvarslæren) af Waaben og Lars Bo Langsted (6. udgave). Der er indledningsvist en overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Brug evt. søgefunktionen til at finde det begreb, som du leder efter. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 43 sider.

Uploader

maysumsattar2568
11.01.2018


Noter til Individets grundlæggende rettigheder (menneskerettighederne)

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter til grundrettigheder (menneskerettighederne) m. udførelige noter fra Individets grundlæggende rettigheder af Jens Elo Rytter (2. udgave). Der er indledningsvist en overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Brug evt. søgefunktionen til at finde det begreb, som du leder efter. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 71 sider.

Uploader

maysumsattar2568
11.01.2018


Noter til Arveretten

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter til Arveretten m. udførelige noter fra Arveretten af Rasmus Kristian Feldthusen m.fl. (5. udgave). Der er indledningsvist en overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Brug evt. søgefunktionen til at finde det begreb, som du leder efter. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 52 sider.

Uploader

maysumsattar2568
11.01.2018


Folkerets noter til eksamen på AAU

Uddannelse: Jura Universitet: Aalborg Universitet

Noter til Folkeretten m. udførelige noter fra Indledning til folkeretten af Peter Germer (4. udgave). Der er indledningsvist en overskuelig indholdsfortegnelse, der giver et hurtigt overblik over dokumentet. Brug evt. søgefunktionen til at finde det begreb, som du leder efter. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 32 sider.

Uploader

maysumsattar2568
11.01.2018


Loading...