Søgeresultater


Her er hvad vi fandt...

Videnskabsteori - noter til forelæsningerne

Uddannelse: Politik og Administration Universitet: Aalborg Universitet

Disse noter er taget under forelæsningerne, og hænger derfor sammen med noterne ''Videnskabsteori- noter til pensum''', men kan bruges selvstændigt. Noterene er forbundet med forelæsernes egne notater og PowerPoints, og det er herfra der skal refereres. Forelæseres navn og lektion fremgår i indholdfortegnelsen og pdfen.

Uploader

usropNBE70GVe
09.01.2019


Videnskabsteori - noter til pensum

Uddannelse: Politik og Administration Universitet: Aalborg Universitet

Denne note indeholder en detaljeret beskrivelse/note af det materiale, som er opgivet som pensum. Herunder referater, gengivelser af tekst og illustrationer.

Uploader

usropNBE70GVe
09.01.2019


Retsvidenskabsteori

Uddannelse: Jura Universitet: AAU

Noter til retsvidenskabsteori. Giver et grundlæggende overblik over fagets emner og de ting, man bør vide til eksamen. Jeg har brugt noterne til min egen eksamen.

Uploader

signechristensen23196
09.01.2019


Intercultural communication 2018 2. semester IB

Uddannelse: Cand. Merc. International business Universitet: Aarhus university

2. Semester: Intercultural communication- skriftlig eksamen - karakter opnået: 12 Noterne er en blanding af summaries og noter fra forelæsningerne. Eksamensbesvarelse haves hvis ønskes.

Uploader

usrFrsAt0XvDY
04.01.2019


Retsforholdet mellem forældre og børn

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Noter om retsforholdet mellem forældre og børn, familieret 2017

Uploader

usrWJuXPJ6oJ0
13.12.2018


Mikroøkonomi

Uddannelse: HA Almen Erhversøkonomi. Universitet: SDU

Formelsamling til eksamen

Uploader

usr5Jp8ETk800
09.12.2018


Game Theory and Applied Econometrics - Noter til undervisningen

Uddannelse: Cand.merc.jur Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Dette notesæt indeholder noter fra samtlige forelæsninger i faget. Det er på 72 sider og er beskrevet grundigt, og indeholder samtidig henvisninger til noterne fra bogen. Helt klart et kig værd.

Uploader

Jberg2600
16.11.2018


Game Theory and Applied Econometrics - Noter til bogen/kompediet

Uddannelse: Cand.merc.jur Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Dette notesæt indeholder noter til størstedelen af kompediet fra CBS 2016. Faget er taget i efteråret 2016, og der kan derfor være visse tekster der er skiftet ud siden, men grundprincipperne for faget burde være de samme.

Uploader

Jberg2600
16.11.2018


Noter til markedsføringsret

Uddannelse: HA(jur.) Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Noter til bogens kapitel 1-9. Med disse noter vil du få en hurtig og let viden omkring reguleringsmetoder, vildledende og aggressiv markedsføring, prismarkedsføring og købsopfordringer, international retshåndhævelse, sortlisten, varemærker og kendetegnsrettigheder.

Uploader

usrvONrLmEu2b
04.11.2018


Noter til afsætningsøkonomi

Uddannelse: HA(jur.) Universitet: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Gode noter til alle kapitler i "Moderne Markedsføring" (undtagen kapital 31). Noterne kommer omkring alle elementer i bogen blandt andet situationsanalyse indeholdende købsadfærd på B2C og B2B-markederne, intern virksomhedsanalyse, en omverdensanalyse og SWOT-analysen. Derudover vil du få noter vedrørende målsætninger og strategier, international markedsføring og virksomhedens forskellige muligheder for værdiskabelse. Noterne indeholder også modeller fra faget Disse noter hjalp mig til et 12-tal ved den skriftlige eksamen

Uploader

usrvONrLmEu2b
04.11.2018


Loading...