Søgeresultater


Her er hvad vi fandt...

Køberet Noter/Opgaveguide

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Noter til køberet, som er en del af "Dele af formueretten" på 2. semester på jura på Aarhus Universitet.

Uploader

camilla_holm943427
14.12.2017


Aftaleret Noter/Opgaveguide

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Noter til aftaleret, som er en del af "Dele af formueretten" på 2. semester på jura på Aarhus Universitet.

Uploader

camilla_holm943427
14.12.2017


Erstatningsret Noter / Opgaveguide

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

Noter til erstatningsret, som er en del af "Dele af formueretten" på 2. semester på jura på Aarhus Universitet.

Uploader

camilla_holm943427
14.12.2017


Retssociologi Noter

Uddannelse: Jura Universitet: Aarhus Universitet

16 siders noter med alt det vigtigste til retssociologi eksamen på Aarhus Universitet.

Uploader

camilla_holm943427
14.12.2017


BUSINESS TO BUSINESS MARKETING

Uddannelse: Erhvervsøkonomi, HA - International Business Universitet: SDU

Referat/summary af hele bogen. Du behøver ikke bogen hvis du har denne pdf.

Uploader

alix1384
18.09.2017


Forvaltningsret noter

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet efter bogen Almindelig forvaltningsret. Noterne er skrevet ud/af fra bogen som jeg selv har brugt til min egen eksamen med stor succes. Noterne indeholder alle de relevante kapitler fra bogen der blev anvendt til undervisningen i faget. Se eventuelt uddrag af noten, hvorved der findes en indholdsfortegnelse der gør det let at navigere rundt i dokumentet og i bogen. Derudover indeholder noterne samme afsnit og tal fra bogen så hvis der er noget man vil finde i bogen er det let at slå op i bogen ud fra noterne :-) Sidetal: 117.

Uploader

Selma Pizovic
05.05.2017


Marketing Noter - Svend Hollesen

Uddannelse: Erhvervsøkonomi HA Universitet: Syddansk Universitet

Marketing begreber fra kapitel 1&2 fra Svend Hollesens bog "Marketing Mangement. Kort definition af hver begreb som er relevant til den første multiple choice i faget Marketing på Syddansk Univeristet

Uploader

MortenA
28.02.2017


Dispositioner til folkeret

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Dispositioner til faget folkeret på Syddansk Universitet. Noterne blev udarbejdet i forbindelse med mundtlig eksamen i faget. Til eksamen blev karakteren 12 givet. Hver emne er ca. 1 side med de væsentligste pointer. Dispositioner til følgende emner: - Folkerettens aktører - Folkerettens retskilder - Traktatret - Territorium - Suverænitet, lighed og jurisdiktion - Immunitet - Fredelig tvistbilæggelse - Interventionsforbuddet - Magtanvendelsesforbuddet - Folkens selvbestemmelsesret - Statsansvar - Ansvarets form og håndhævelse - Ansvarsfrihedsgrunde - Havret - Krigens folkeret (Jus in Bello) - Internationale forbrydelser

Uploader

SaraJuraNoter
23.02.2017


Moderne Økonomistyring

Uddannelse: Erhvervsøkonomi HA Universitet: Aarhus Universitet

Jeg sælger min notesamling i moderne økonomistyringsværktøjer Faget er et valgfag på 5. semester på uddannelsen HA almen, Aarhus BSS. Emner som der er skrevet gode noter om er: LEAN, Beyond Budgeting, Strategic Cost management, Corporate Strategy, Optimering med Stokastik.

Uploader

jannikbk5845
29.01.2017


Noter - Retssociologi - 3xRet

Uddannelse: Jura Universitet: Syddansk Universitet

Noter til bogen "Retssociologi - klassiske og moderne perspektiver af Ole Hammerslev & Mikael Rask Madsen" anvendt i det obligatoriske fag "Retshistorie, Retsfilosofi, Retssociologi". Noterne er skrevet til hele pensum i forløbet retshistorie.

Uploader

JuraNoter
25.01.2017


Loading...