Sundhed og informatik


Sundhed og informatik

Sundhedsetik, videnskabs- og teknologifilosofi

Line of education: Sundhed og informatik Univesity: Københavns Universitet

Noter vedrørende sundhedsetik - noter til "Ethics for Medics"

Uploader

usrNEqlN9qIUQ
22.10.2022


Organisationsanalyse noter

Line of education: Sundhed og informatik Univesity: Københavns Universitet

Noter om organisationer, standarder, beslutningsprocesser m.v

Uploader

usrNEqlN9qIUQ
22.10.2022


Loading...