Finansiel Rapportering i henhold til IFRS


Preview not available since the note isn't a PDF

Description:

Finansiel Rapportering i henhold til IFRS. Redegørelse for balance og resultatopgørelse Indregning og måling Leasing Pengestrømsopgørrelse

Loading...