Videnskabsteori Preview 4 out of 28 pages


Description:

Noter om videnskabsteorierne: Positivisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme, aktionsforskning, diskursteori og kritisk teori. Noterne er en blanding af forelæsningsnoter og noter fra bogen 'Samfundsvidenskabernes videnskabsteori'

Buy kr 59.95
Document Information
University:


Course:

Book
Samfundsvidenskabernes videnskabsteori, Juul, Søren og Kirsten Bransholm Peddersen (2012), Hans Reitzels Forlag

Page Count
28

Rating:
Rating:
Vote count:

Approved Date
14.03.2022
Our users love us
Genialt at jeg kan tjene lidt cash på noter jeg i forvejen har brugt meget energi på! :D Et koncept der fungerer! Alle hjælper alle :D

Mike Andersen

Kanon god og hurtig service :)

Jesper Kjær Nygaard

Loading...