EU-ret noter Preview 6 out of 58 pages


Description:

Udførlige noter til faget EU-ret. Indholdsfortegnelse der dækker alle 58 sider. Dækker emnerne kompetence, hjemmel, retskilder, TEU, TEUF, institutioner, forrang, EU's charter, medlemsstaternes erstatningspligt, direkte virkning, fri bevægelighed, varer, arbejdskraft, unionsborgeren, opholdsdirektivet, retsforbeholdet, tjenesteydelser, etableringsretten og eksamenstips.

Buy kr 59.95
Document Information

Line of education:

Course:

Book
EU-ret, 8. reviderede udgave, Ulla Neergaard og Ruth Nielsen

Page Count
58

Rating:
Rating:
Vote count:

Approved Date
27.05.2022

Tags
Our users love us
Kanon god og hurtig service :)

Jesper Kjær Nygaard

Rigtig godt udvalg at noter! Har virkelig hjulpet mig op til mine eksaminer!

Morten Godsted Rysgaard

Loading...