Strafferet


Strafferet

Jura - Strafferet

Line of education: Jura Univesity: Århus universitet

Der er tale om udførlige noter af det vigtigste fra bogen 'Ansvaret' i faget Strafferet, som blev brugt på Århus Universitet i år 2013-2014. Noterne er opdelt, så de er nemme at overskue og lette at bruge, når der skal læses op til eksamen i strafferet i stedet for at læse hele bogen igennem igen. Jeg brugte dem selv til min eksamen. Der er 28 sider.

Uploader

camillajoeker
04.01.2015


Strafferet I - Ansvaret

Line of education: Jura Univesity: Syddansk Universitet

Noterne er udarbejdet på baggrund af Strafferet I: Ansvaret, Gorm T. Nielsen. Der er tale om grundige noter til hele bogen, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium, og kan faktisk læses i stedet for bogen, hvis man har travlt.

Uploader

Rayan09
21.07.2016


Kommenteret straffelov - oversigt og beskrivelse af bestemmelserne

Line of education: Jura Univesity: Cand.merc.jura

Skematisk opbygget oversigt over straffeloven, som indeholder beskrivelse af bestemmelsen og henvisning til anden relevant bestemmelse såfremt dette er relevant

Uploader

AnjaHaveHansen
12.03.2019


Strafferet 3. semester - samlet noter

Line of education: Jura Univesity: Cand.merc.jura

Noter fra faget "strafferet" på 3. semester på aarhus universitet. Der er samlet 210 siders noter fra undervisningen.

Uploader

AnjaHaveHansen
12.03.2019


Kriminalret noter

Line of education: Jura Univesity: Syddansk Universitet

Noter til Kriminalret på SDU. Indeholder både en udførlig gennemgang af objektive og subjektive gerningsbetingelser for de mest almindelige kapitler i Straffeloven, en gennemgang af relevante regler inden for straffeprocessen samt noter om straffuldbyrdelsen. I alt nogle meget eksamensrelevante noter, som giver virkelig godt overblik. Noterne er skrevet ud fra hele eksamenspensum på SDU: "Kommenteret straffelov, Speciel del", "Ansvaret" og "Straffesagens Gang".

Uploader

usrO4Qc1Bte8u
24.03.2021


Loading...