Eksamensbesvarelse


Eksamensbesvarelse

Udregning og gennemgang af eksamensopgaver - Mikroøkonomi

Line of education: Erhvervsøkonomi, HA Univesity: SDU slagelse

Stor samling af forskellige gamle eksamensopgaver som løses of forklares. Opgaverne består af hele mikroøkonomi pensum.

Uploader

usrbxrWKWKoAs
05.06.2020


Udregninger og gennemgang af gamle eksamensopgaver i mikroøkonomi

Line of education: Erhvervsøkonomi, HA Univesity: SDU slagelse

Stor samling af forskellige eksamensopgaver som udregnes og gennemgås. Opgaverne består af hele mikroøkonomi pensum - monopol, strategi, investering osv.

Uploader

usrbxrWKWKoAs
12.06.2020


HA (Alm) - Matematik - Besvarelser til tidligere års eksaminer

Line of education: HA Almen Erhversøkonomi. Univesity: Aarhus Universitet

Her er besvarelser/udregninger på samtlige opgaver fra de sidste 3 års eksaminer (2018 - 2020) i Matematik for HA Alm. Besvarelserne er inddelt efter hvilken typeopgave der er tale om og der er lavet lige så mange mellemregninger som det forventes i en eksamenssituation.

Uploader

usr3R77MijVOC
12.03.2021


Forvaltningsret: Standardsvar - eksamensbesvarelser

Line of education: Jura Univesity: Syddansk Universitet

Standardsvar til en række almene problemstillinger i Forvaltningsret + fulde eksamensbesvarelser til juni 2019, august 2018, august 2017 og juni 2017, som bidrager til faste vendinger og opgaveteknik inden for faget.

Uploader

usrO4Qc1Bte8u
24.03.2021


HA (Alm) - Kvantitativ metode - Eksamensbesvarelse

Line of education: HA Almen Erhversøkonomi. Univesity: Aarhus Universitet

Min besvarelse af eksamensopgaven i kvantitativ metode (2021)

Uploader

usr3R77MijVOC
02.09.2021


01902 Basismat 2 - Eksamensløsninger

Line of education: Diplomingeniør Univesity: Danmarks Tekniske Universitet

Over 150 forskellige eksamensløsninger til Basismat 2.

Uploader

usrHGigvY49A9
09.09.2021


Loading...