SDU


SDU

Formelsamling til kvantitative analyseredskaber

Line of education: Erhvervsøkonomi HA Univesity: SDU

Dokumentet er en formelsamling til KA, den indeholder alt der bliver undervist i 1 semester. Den er let og hurtig at slå op i under eksamen og den er til meget hjælp.

Uploader

haansiammal
14.01.2014


Virksomhedsøkonomi del 1.

Line of education: Erhvervsøkonomi, HA - International Business Univesity: SDU

Samlede noter til alle kapitler der bliver gennemgået 1. semester i VØ.

Uploader

haansiammal
14.01.2014


Organisation med videnskabsteori

Line of education: Erhvervsøkonomi HA Univesity: SDU

Dokumentet indeholder velformulerede noter til bogen Organizational Behaviour - Robbins. Den er rigtig god at have under semesteret og især til slut til brug som eksamensoplæsning!

Uploader

haansiammal
14.01.2014


Regnskab del 1

Line of education: Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Univesity: SDU

Indeholder følgende formler: FASB + div., vejet gennesmnit, FIFO, Budget, IPO, Timesats, Produktionsmetoden, Lageropgørelse, Leasing og lån, skema over anlægsmaskiner, skat, aktie køb, egenkapital... Excel arket er lavet til Regnskabs eksamen del 1 (og 2) og er opbygget af en opgave i hvert emne. Se hvilken kategori den pågældende opgave, du får præsenteret til eksamen, ligger indenfor, find formlen/ den tilsvarende opgave i arket, ændre inputs (tallene), og tryk enter. Voila.

Uploader

zaharovzarko
20.01.2014


International Økonomi 1 Vinter 2014

Line of education: Negot Univesity: SDU

Dette notesæt er delt op i 2 sektioner. 1.sektion er en komplet gennemgang af alle pensum emner gået igennem i undervisningen med forklaringer til forskellige begreber, funktioner osv. Her bliver teorien gennemgået. 2. sektion er en fuldstændig gennemgang af alle 'Exam Practise Questions' med uddybende forklaringer til hver. Her bliver alle opgavetyper gennemgået. Notesættet er udarbejdet af to studerende på negot, som fik 7 og 10 ved hjælp af dette notesæt ved den ordinære eksamen i januar 2014, hvor gennemsnittet endte på 0,3. Noterne er taget ud fra pensumbøgerne Macroeconomics og International Economics. Det anbefales på det kraftigste ikke at copy-paste direkte tekststykker eller grafer til en eksamens situation, da det vil kunne anmeldes for snyd. * Ved køb af produktet gælder ejendomsret/copyright, og ved køb accepterer man, at notesættet er til privatbrug og ikke må deles, i overensstemmelse med Uninets retningslinjer.

Uploader

peter.hoegsted.thomsen
23.11.2015


Åndedrættet

Line of education: Idræt og sundhed Univesity: SDU

Noter om åndedrættet fra kap. 7 i Menneskets Fysiologi, 3 udgave. Overskrifter: - Lungerumfang - Inspiration - Eksspiration - Lungeventilation - Lungeventilation i hvile - Kemisk bundet O2 i blodet - Osv......

Uploader

Bovsen
13.03.2014


Familie- og arveret - Opgavesamling

Line of education: Jura Univesity: SDU

Der er tale om en stor samling fra et helt semester øvelsestimer plus yderligere opgaver, der aldrig blev gennemgået i undervisningen, men som blev løst i forbindelse med forberedelse til eksamen.

Uploader

Rayan09
09.11.2015


Strategi noter

Line of education: Enkelt fag Univesity: SDU

De Witt, Bob & Ron Meyer (2014) Strategy. Process, Content, Context. An international perspective. Fifth Edition, Cengage Learning, ISBN 978-1-4080-8267-6 ... Noter til alle kapitler og readings exihibet og gode eksempler ift. praksis..Behøver ikke at læse bogen noterne er gode. .

Uploader

gazijr8758
24.06.2016


Mikroøkonomi

Line of education: HA Almen Erhversøkonomi. Univesity: SDU

Formelsamling til eksamen

Uploader

usr5Jp8ETk800
09.12.2018


Retshistorie

Line of education: BA(jur) Univesity: SDU

Noter i retshistorie på SDU

Uploader

annesandberg
22.08.2019


Noter i retssociologi

Line of education: Jura Univesity: SDU

Noter til retssociologi

Uploader

annesandberg
22.08.2019


Erhvervsøkonomi; Entreprenørskab noter

Line of education: HA Almen Erhversøkonomi. Univesity: SDU

Disse noter er brugbart, hvis man studerer HA Generel. Noterne inkluderer alle pensums kapitler, hvor alle teorier og modeller er forklaret. Den er overskuelig, da den er inddelt i kapitler, så du til enhver tid kan finde teorierne relateret til noterne i bogen. FORDEL: DU HAR DET SAMLET ET STED! Nem vej til at bestå og endda score en høj karakter.

Uploader

usrer3d3Rb32i
22.01.2021


Strategi - noter

Line of education: Cand. Merc. Univesity: SDU

Noter skrevet ud fra bogen "Strategy" af Bob de Wit

Uploader

usrrFThWCGlw2
24.07.2022


Loading...