Aalborg Universitet


Aalborg Universitet

Retsvidenskabsteori - noter med begreber

Line of education: Jura Univesity: Aalborg Universitet

Noterne er taget ud fra bogen "Retsvidenskabsteori" af Carsten Munk Hansen . Der er skrevet og forklaret nogle videnskabelige begreber.

Uploader

cleabach
25.11.2015


Noter i erstatning i forsikringsretlig belysning (EF)

Line of education: Jura Univesity: Aalborg Universitet

Noter i EF, skrevne i egne ord i løbet af semesteret og eksamensforberedelsen. Noterne er skrevet yderst udførligt og forståelses-fremmende, og er nemme at bruge til både eksamenslæsning såvel som til selve eksamen. Jeg anbefaler dog at man ikke kopierer direkte, men skriver med egne ord til eksamen. Noterne belyser emner som: forsikringsretten, forsikringsaftalen, opsigelsen af den, samspillet mellem erstatningsretten og forsikringsretten, direkte krav, privatansvar, grundejeransvar, arbejdsskader, trafikskader og m.m. Se evt. uddrag af noten her på siden, for den fulde indholdsfortegnelse.

Uploader

jankov.19933021
17.06.2016


Civilproces - noter

Line of education: Jura Univesity: Aalborg Universitet

Noter i Civilproces, skrevne i egne ord i løbet af semesteret og eksamensforberedelsen. Noterne er skrevet yderst udførlige og forståelses-fremmende, og er nemme at bruge til både eksamenslæsning såvel som til selve eksamen. Noterne indeholder emner som: saglig kompetence, bevisførelse og bedømmelse, parts- og vidneforklaring, voldgift, retskraft, litispendens, og m.m. Der er løbende referencer til pensum. Se evt. uddrag af noten her på siden, for den fulde indholdsfortegnelse.

Uploader

Joachim.Ankerstjerne
17.06.2016


Loading...